Manna

Znów do Pana skieruję wołanie, On mi odpowie ze swojej świętej góry. Sela (…). 

Pan widzi, słyszy i działa. Jednak zawsze też czeka na ten moment, gdy ja i Ty wołamy do Niego. Nigdy, nawet na swojej świętej górze nie jest zbyt daleko…Gdy oddajemy życie w Jego ręce. Gdy widzimy że to Nim i tylko w Nim żyjemy i poruszamy się. Gdy porzucamy mylne przekonanie o naszej niezależności, własnych możliwościach i samodzielności. Wtedy odpowiada. Zawołasz dziś do Niego? Ja zawołam.

 

Manna

Niejeden gdy mówi o mym życiu, Twierdzi, że Bóg już nie przyjdzie mi z pomocą. Sela. Ale Ty Panie jesteś mą tarczą i chwałą! Ty podnosisz moją opuszczoną głowę(…). 

List do Hebrajczyków mówi, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Gdy chwytamy się wiary, wszystkie okoliczności ustępują. Jeśli nawet brak nam wiary On staje się naszą tarczą/zasłoną. Gdy serce zaczyna pulsować dziękczynieniem, moja głowa powoli może się podnieść…

 

Artykuły Chrześcijańskie

Ten grzech może być nazwany białym diabłem, gdyż często ukazuje się w swoich chytrych podstępach jako anioł światłości dla biednej duszy ba, przedstawia się jako doradca niebiański. Dlatego opowiem pokrótce o tej wstrętnej chorobie duszy. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Panie, mam tak wielu nieprzyjaciół, tylu ludzi przeciwko mnie powstaje! Niejeden, gdy mówi o mym życiu, twierdzi że Bóg już nie przyjdzie mi z pomocą. Sela (…). 

Każdy doświadcza czegoś podobnego w swoim życiu. Wszystko nas zniechęca, podkopuje naszą nadzieję, powoduje lęk i obawy, o to, co dalej. Znikąd pomocy ani zachęty. I wtedy, gdy ciemność prawie nas już ma, wtedy jaśnieje świt. Przychodzi światło Pana. Dopiero wtedy. Dlaczego tak? Abyśmy zrozumieli, że nic w nas samych i z nas samych nie pomoże. Tylko oczy skierowane na Niego i On sam. Świat zawiedzie. Nasza siła zawiedzie. On przeciwnie. Nigdy nie zawodzi i nie spóźnia się. Nigdy i z niczym.

 

Manna

Psalm Dawida. Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem (…).

Pozostajemy przy wierszu pierwszym. To bolesne i trudne gdy ktoś bardzo bliski, wobec kogo mieliśmy pewne plany i oczekiwania, staje się dla nas nie tylko rozczarowaniem, ale wręcz wrogiem. Nie zrobiliśmy przy tym niczego, co mogłoby taką postawę wzbudzać. Tak właśnie czuł się Dawid. Darował synowi wiele przewinień. Wciąż miał wobec niego dobre myśli. Absalom jednak knuł i działał przeciw ojcu. To trudne przeżycie. Czy jednak my także nie działaliśmy jak niewierny syn wobec naszego Ojca w niebie?

Manna

Psalm Dawida. Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem (…).

Historia ta opisana jest w 2 Księga Samuela 15,13-17,22. Ukochany syn, którego imię znaczy “Bóg Ojciec jest pokojem”, spiskuje przeciw swemu ojcu Dawidowi, który musi opuścić swój pałac i królestwo. W takim momencie zaczyna się ten psalm…

Manna

Tak więc, królowie, okażcie rozsądek, Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi: Służcie Panu z bojaźnią, Cieszcie się, lecz drżyjcie! Złóżcie hołd Synowi, by się nie rozgniewał, A wy, abyście przez to nie zgubili drogi! Gdyż Jego gniew wywołać nietrudno, Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w Nim szukają schronienia.

Słyszymy: okażcie rozsądek, nie lekceważcie przestróg, służcie Panu z bojaźnią, cieszcie się lecz drżyjcie, złóżcie hołd Synowi. Są to bardzo dokładne wskazówki dla nas i ostrzeżenia. Jeśli nie posłuchamy to spotka nas Jego gniew i zagubienie. Jest też obietnica o błogosławieństwie szukania w Nim schronienia. On mówi i oto wciąż stoimy przed jasnym wyborem. Czy chcemy żyć przeciw czy też zawołać: Przyjdź Panie Jezu? Przyjdź…

Manna

Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody, oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem, pokruszysz jak gliniane dzbany(…).

Ojciec oddaje Synowi całą władzę. On podporządkuje sobie wszystko. Naczynia gliniane, którymi jesteśmy też. Ma do tego nie tylko prawo, ale też berło, którym jeśli trzeba to prawo wyegzekwuje. Może nasze życie napełnić sobą i swoim Duchem lub je skruszyć. Modlę się o to pierwsze…

 

Manna

Obwieszczam ten dekret Pana, powiedział On do Mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem(…).
Król na Syjonie to Syn. W przeciwieństwie do nas zrodzony a nie stworzony. Jeśli Syn to też i prawowity Dziedzic. On ma królować dekretem Pana. Wyraża Jego władzę i Jego wolę. Czy tak jak Pan, Syn także panuje w moim życiu? Czy może nadal stoję po stronie tych,którzy podjęli bunt? Panie króluj w moim życiu. Niepodzielnie.
Manna

W końcu przemówi do nich w swoim gniewie,a Jego uniesienie ich przerazi: Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,Mojej świętej górze!
Gdy Pan zapowiada gniew to znaczy,że to będzie przerażające. Jego decyzje są nieodwołalne a wola niezłomna. Jednak Jego sługi wiedzą,że Pan jest też sprawiedliwy i miłuje tych,którzy są Jego. Oni drżąc ufają i otoczeni Jego miłością czekają z wiarą na spotkanie z Nim. Czy jestem wśród nich? Czy jestem gotów?