pieśni chrześcijańskie

1. Jesteś, o Panie wśród nas! Twoje to miejsce i czas. Gdzie dwóch lub trzech w imieniu Twym Przychodzi, by wielbić Cię Ty jesteś pośród nich.

2. Witaj, o Panie, wśród nas! Twoje to miejsce i czas. W imieniu Twym jesteśmy tu, by miłość wyznawać Ci, Wysławiać Cię i czcić.

3. Chwała Ci Jezu i cześć! Z serc naszych płynie ta pieśń. Wznosimy ręce wielbiąc Cię. Tyś Królem, Tyś Panem jest! Sławimy imię Twe!

pieśni chrześcijańskie

On twoim jest wybawcą,
On życie dał tobie,
Nie jesteś sam, zaufaj dziś,
Nie jesteś sam.

Krwią swoją nas obmył,
Odkupił dla siebie,
I wolność dał absolutnie,
I wolność dał.
czytaj dalej

pieśni chrześcijańskie

1. Zwróć swój wzrok na Jezusa!
Jak wielki jest twarzy tej czar!
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar.

2. Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już.
W nim światłości i mocy jest zdrój. czytaj dalej

pieśni chrześcijańskie

1. Przyjdź jak deszcz
ożyw dziś
suchą ziemię naszych serc
Przyjdź jak deszcz
 na spragniony świat

Dotknij nas tak jak wiatr
rozpędź smutek, otrzyj łzy
zabierz tam, gdzie się w radość zmienia strach

Wszystko dziś
nowe staje się
Panie, przyjdź
i napełnij mnie! czytaj dalej

pieśni chrześcijańskie

Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana,
czyżby warto staczać życia bój?
Gdzie me serce miałoby schronienie,
gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój?

/: Choćbym wszystko miał lecz nie miał Pana,
skąd bym siłę mógł do życia brać?
Cóż mi mogą świata czcze rozkosze
za mojego Pana w zamian dać? :/ czytaj dalej