Artykuły Chrześcijańskie

To słowo powinno być stale obecne w naszych sercach. Wszyscy mamy jakieś potrzeby i każde dziecko Boże ma wiele rzeczy, o których potrzebuje rozmawiać z Bogiem. Nasz łaskawy Bóg mówi tutaj do każdego swojego dziecka: „Otwórz szeroko swoje usta, a ja je napełnię.” Proś o wiele z moich rąk; oczekuj dużo ode Mnie, przedstaw Mi wielkie prośby. Ja jestem Bogiem, nie człowiekiem; moją rozkoszą jest dawać obficie.

Gdybyśmy mieli taki przywilej, aby pójść do wielkiego człowieka i prosić o cokolwiek, to nie powinniśmy prosić o pięć groszy, ani nawet pięćdziesiąt groszy, ale o dużo więcej. Poniżające byłoby prosić o tak mało. A gdybyśmy mogli swobodnie przedstawić naszą prośbę królowi, to powinniśmy się wstydzić przedstawiania tylko jakiejś malutkiej prośby. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Życie uczniostwa może być utrzymane tylko tak długo, póki nic nie wejdzie pomiędzy Chrystusa a nas — ani zakon, ani osobista nabożność, ani nawet ten świat. Uczeń zawsze patrzy tylko na swojego mistrza, nigdy na Chrystusa i zakon, Chrystusa i religię, Chrystusa i świat. Unika on wszelkich takich koncepcji jak plagi. Tylko poprzez naśladowanie samego Chrystusa może on zachować jeden cel. Jego wzrok spoczywa tylko całkowicie na świetle, które pochodzi od Chrystusa i nie ma w nim ciemności czy dwuznaczności. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Ludzie są pochłonięci rzeczami tego życia, a „jaki pożytek ma ten, który na próżno się trudził?” (Przyp. Sal. 5:16). Czy wiatr może nasycić? Czymże jest złoto, tylko pyłem (Amos 2:7), które prędzej zadusi niż nasyci? Zdejmijcie maskę z najpiękniejszej rzeczy pod słońcem i zobaczcie co jest w środku. Jest tylko troska i zmartwienie. A największa troska jeszcze nie przyszła — a jest to to, że trzeba będzie zdać sprawę przed Bogiem. Rzeczy tego świata są jak bańka na wodzie lub meteor w powietrzu. czytaj dalej

Manna

Pan niesie wybawienie! Na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. Sela (…).
Świadomość realności Bożych obietnic jest dla Dawida żywa. On wie. Jest pewien. Pan wybawia i błogosławi tych, którzy są Jego. Tak żył Dawid, ale czy wiem – wierzę i ufam, że to rozciąga się też na mnie? Czy chcę takiego życia? A Ty?

Manna

Niestraszne mi zastępy przeciwników, Niech na mnie zewsząd nastają! Powstań Panie!
Ocal mnie, mój Boże! Uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów, Połamałeś już
zęby bezbożnych.
Ufność nie opiera się na tym, co było kiedyś. Ona buduje się na rzeczywistości. Wtedy niestraszne są zastępy przeciwników. Ich próby stają się bezowocne. Potrzebujemy trwania w Nim. Pasa prawdy, pancerza sprawiedliwości, tarczy wiary, hełmu zbawienia i miecza Ducha. Dziś, tu i teraz.

Manna

Położyłem się i zasnąłem a potem się obudziłem ,gdyż Pan nieustannie mnie wspiera(…).
Dawid zdradzony i ścigany przez swego syna Absaloma składa nam świadectwo. Świadectwo to nie uczucia, emocje czy wrażenia związane z Bożym działaniem. To prawda doświadczenia tego, jak działa Pan w naszym życiu. Pomimo zamętu i zagrożenia, Pan daje Dawidowi cudowne wsparcie. Zsyła sen i chroni. Nieustannie wspiera. Czy dziś także widzę to w moim życiu? Czy tak doświadczam mego Pana?

Artykuły Chrześcijańskie

Można posiadać wiedzę o Chrystusie, ale nie poznać Go osobiście. Naśladować Jego cele, być zachwyconym Jego nauką, ale nie naśladować Jego osoby. Można produkować podobne do Jego dzieł działanie, (ewangelizacje, karmienie ubogich, modlitwy uzdrowieńcze) lecz nie posiadać Jego miłosierdzia, łagodności i miłości do tych ludzi. Można próbować czynić tak jak On, ale nie posiadać Jego charakteru – usposobienia uniżonego sługi. Bóg nieustannie zapoznaje nas z ludźmi , którymi nie interesujemy się i jeśli nie przejawia się przez nas charakter Baranka, naturalną tendencją jest nieokazywanie im serca. Dajemy im jakiś werset z Pisma, jakbyśmy kłuli ich włócznią lub zostawiamy ich z pośpiesznie wypowiedzianą, nie przejawiającą troski radą. Chrześcijanin nie okazujący serca musi być wielkim zasmuceniem dla Chrystusa Pana.