Artykuły Chrześcijańskie

 

Teraz zaś proszę was, byście nie stawali tylko na progu tego Nowego Przymierza; nie bądźcie usatysfakcjonowani obmyciem z grzechów, nie posiadając mocy do ich przezwyciężania.

Nie bądźcie w pożałowania godny, samolubny sposób zadowoleni ze zbawienia od gniewu i potępienia, myśląc że możecie nazywać się dziećmi Bożymi, podczas gdy ciągle wędrujecie przez obszary strachu i pożądliwości tego świata.

Jeżeli nie jesteście wybawieni od strachu przed śmiercią, upokorzeniem i zniknięciem … i ciągle pożądacie rzeczy tego świata, to tak naprawdę nie zrozumieliście Krzyża; wisicie pomiędzy dwoma światami. czytaj dalej