Artykuły Chrześcijańskie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany” (Galacjan 2:20).

Nikt nie może być połączonym z Jezusem Chrystusem, dopóki nie wyrzeknie się nie tylko grzechu, ale sposobu, w jaki patrzy na rzeczy tego świata. Bóg pragnie, abyśmy oddali Mu nie naszą dobroć, szczerość, czy wytrwałość, ale nasz grzech. Tylko to może od nas wziąć. A co daje nam w zamian za nasz grzech? Prawdziwą, solidną sprawiedliwość.” czytaj dalej

Informacje

Drogi Bracie,

nazywam się Paweł Piłatowski, pochodzę z Torunia. Narodziłem się na nowo w 2004 r. Od tamtego czasu współpracowałem w ramach służby z rożnymi kościołami w Polsce i z zagranicy.

Około 4 lata temu w moim sercu pojawiły się myśli o potrzebie założenia Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Toruniu. Zbagatelizowałem wówczas tą myśl i zacząłem się zajmować wyłącznie utrzymywaniem rodziny. Jednak krótko potem Bóg prowadził mnie wraz z rodziną do przeprowadzki do Garwolina (woj. mazowieckie). Myślałem wówczas, że chodzi tylko o wsparcie małego lokalnego kościoła. Jednakże Bóg otworzył drzwi dla mnie do pracy w Chrześcijańskim Przedszkolu i Szkole Podstawowej Samuel w Warszawie. Obecnie mijają mi już dwa lata pracy w “Samuelu”, a Bóg ożywił w moim sercu pragnienie założenia Chrześcijańskich placówek edukacyjnych w Toruniu. Nasz Pan otworzył także kontakt z bardzo doświadczonym w edukacji Chrześcijańskiej człowiekiem, emerytowanym dyrektorem szkoły w Holandii. Nazywa się Bert Vogel i jest on równocześnie Europejskim Konsultantem ds. Edukacji z ramienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Chrześcijańskich [Association of Christian Schools International (ACSI)].

Zarówno moi współpracownicy w Kościele (Społeczności Chrześcijańskiej w Garwolinie), jak i w “Samuelu” rozpoznali wspólnie ze mną Boże powołanie do pracy w Toruniu.

W dniu 21.05.2019 r. (wtorek) brat Bert Vogel będzie miał możliwość być w Toruniu. Z tego powodu chciałbym serdecznie zaprosić Brata na spotkanie informacyjne dla Liderów Kościołów w Toruniu, które odbędzie się o godzinie 19:00 w Kościele Bożym w Toruniu, ul. Królowej Jadwigi 16, na I piętrze (wejście naprzeciwko Empiku).

Chciałbym przedstawić wizję jaką przedszkole i szkoła mają realizować oraz przedstawić brata Berta Vogel, który chce wspierać tą inicjatywę poprzez uczestnictwo spotkaniach z Liderami Kościołów, szkolenia i mentoring dla dyrekcji oraz nauczycieli chrześcijańskich.

Z wyrazami szacunku

brat w Chrystusie

Artykuły Chrześcijańskie

Nasz Ojciec dał nam podwójne objawienie samego siebie. W swoim Synu objawia Swój święty obraz i stawiając go przed ludźmi, zaprasza ich, aby się stali podobni do Niego, poprzez przyjęcie Go do swoich serc i życia. W Swoim Duchu posyła Swoją Boską Moc, aby nas napełniła i od wewnątrz przygotowała do przyjęcia Syna i Ojca … czytaj dalej

Informacje

Bracia z Płocka zapraszają na nasz wspólny czas 6-8.06 (czwartek od 18.00, kończymy sobota ok 14.00-15.00) adres spotkania: Radotki 1, 09-411 Siecień

Jak widać na zdjęciach miejsca dość. Wskazane wziąć ze sobą materac/karimatę i śpiwór. Gdyby ktoś podróżował komunikacją publiczną to z dworca w Płocku bracia deklarują podwiezienie na miejsce – wystarczy wcześniej zadzwonić i zgłosić taką potrzebę: Michał Basiewicz tel. 507802210, Tomek Piechowski 502504477.

1.Jezus jako Król panuje, Wszystko Jemu usługuje, Wszystko Mu poddaje Bóg. Każdy język, każdy głosi, Że On Panem być nam musi; (:Jemu świat ma paść do nóg.:] 

2. Tylko w Nim, o wielkie dziwy, Człowiek może być szczęśliwy — Wykupienie daje On! W Nim wiecznego życia źródło, On posiada łaski godło, (:Niezachwiany Jego tron.:] 

3. Jemu, grzeszni, serca dajcie, Jemu, chorzy, ból wyznajcie, Biedni, opłakany stan! On zagoi wszystkie rany, On w hojności nieprzebrany, (:Udaruje życiem Pan.:] 

4. Czemuż wy się ociągacie? Chcecie łaski? W Nim ją macie! Chcecie życia? Bierzcie je! Chcesz dziedzictwa? Ujrzysz chwałę, Spełni twe pragnienia śmiałe! (:Chcesz Chrystusa? Woła cię!:] 

5. Hufy świętych sług, pląsajcie, Doskonali, wysławiajcie I zwycięzców rzesze wraz! Męczennicy uwieńczeni, Chóry z harfami złotemi, (:Sławcie Boga w każdy czas!:] 

6. Ja, choć pielgrzym tu na ziemi, Świadczyć pragnę z wierzącymi, Że w tem Boża moc jest cna: Jezus jako Król panuje, Niech Mu wszystko usługuje, (:Miłość, cześć i chwałę da!:]

Pozdrawiamy w Chrystusie

Artykuły Chrześcijańskie

“Boskie życie w człowieku nie może istnieć inaczej, jak tylko życie w i z Boga. Tak wiec, sprzeciwianie się Duchowi, gaszenie Ducha, zasmucanie Ducha powoduje rozwój wszelkiego zła, które panuje w upadłym stworzeniu i pozostawia człowieka i zbory jako łatwy i niechybny cel dlatego świata, ciała i diabła. Tylko posłuszeństwo Duchowi, chodzenie według Ducha i ufanie Mu w sprawie ciągłego natchnienia może zachować człowieka od grzechu i bałwochwalstwa we wszystkim, co robi.”

William Law (1761)