O Stronie

Strona nakierowana jest na potrzeby ludzi głodnych poznania Prawdziwego Jedynego Boga. Do tych, którzy wiedzą że przed Bogiem nie liczą się nasze ambicje, zdolności, zainteresowania chrześcijańską działalnością, nie czyny i wypowiadane słowa, lecz liczy się to, jakiego rodzaju ludźmi naprawdę jesteśmy. Zbyt wielu ludzi chce zwiastować ewangelię, sami nie będąc przemienionymi jej mocą. Albowiem praktyczna strona wszelkich prawd, a szczególnie tych tak zwanych prawd większych, jest dostępna nie wszystkim, ale tylko potrzebującym sercom. Nie będąc świadomy potrzeby duchowego wzrostu wierzący nigdy nie wzniesie się ponad poziom prawd duchowego niemowlęctwa (Heb. 6,1).

Doskonała droga trudna jest dla ciała, nietrudna dla miłości;
Gdybyś chorował na GŁÓD BOGA, jakże szybko byś nią mknął.

Zawarte na tej stronie materiały, zaczerpnięte zostały, czy też przetłumaczone z różnych źródeł. Większość z nich ukazała się jako artykuły w różnych czasopismach chrześcijańskich, jak również publikowane w książkach jako zbiorki kazań. Nie zawsze jest możliwe dotarcie do pierwszego źródła. Jeśli niektóre teksty lub tłumaczenia korzystają jeszcze z praw ochrony autorskiej, pragniemy za to z góry przeprosić. Po otrzymaniu takiej uwagi opublikowany materiał wycofamy ze strony.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że choć wierzymy, że wszystkie przedstawione artykuły w jasny sposób głoszą prawdziwe poselstwo Jezusa Chrystusa, to niekoniecznie zgadzamy się ze wszystkimi poglądami doktrynalnymi publikowanych autorów.