Artykuły Chrześcijańskie

W naszej angielskiej Biblii (KJV) i w mowie potocznej bycie prostym jest często tym samym, co bycie głupim, niemądrym, łatwowiernym, czy też łatwo oszukanym przez pozory. W tym przypadku jest to przeciwieństwo mądrości.

Tak więc: ,,Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę”, (Prz 22:3 UBG). „Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca”, (Oz 7:11 UBG), opisuje podobny charakter.

Złą rzeczą jest bycie naturalnym głupcem. Gorzej jest zostać uczyniony głupcem przez niegodziwych ludzi i niegodziwe skłonności. Taka prostota nigdy nie jest polecana. Jest to najgorszy rodzaj prostoty, ponieważ jest zarówno owocem, jak i przyczyną niegodziwości.

Czasami prostym człowiekiem jest ten, kto jest słaby, nie poinstruowany, być może nawet oszukany, ale uczciwy, poszukiwacz prawdy. Do takich skierowane jest zaproszenie, by przyszli na wielką ucztę przygotowaną przez mądrość: „Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi”, (Prz 9:4 UBG). czytaj dalej