Artykuły Chrześcijańskie

Musimy w uniżeniu przyjść przez naszego Ojca Niebiańskiego i prosić o przebaczenie i szukać Jego prowadzenia. Wiemy, że Jego Słowo mówi, „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem”, ale właśnie to czynimy, pozwalając, by cielesne popisy zastępowały prawdziwe uwielbianie. Musimy wyznać przed Bogiem, że utraciliśmy duchowy smak i odwróciliśmy system wartości. Musimy wyznać, że kwestionowaliśmy absolutną prawdę Słowa, głosząc wiele innych rzeczy.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Zważ też, że zbroja chrześcijanina musi być zbroją Boża pod względem natury i  budowy. Bóg nie tylko musi wyznaczyć oręż i zbroję, które chrześcijanin używa do obrony, lecz także musi być ich sprawcą — On musi sprawować całą ich pracę w nich i dla nich (Fil. 2, 12 – 13).

Bóg nakazał modlitwę, jednak nie jest to wypróbowany oręż o ile nie jest to modlitwa wypływająca z Jego Ducha (Judy 1, 20). Nadzieja jest hełmem, który chrześcijanin musi nosić, jednak ta nadzieja musi być stworzeniem Boga, „który nas zrodził do nadziei żywej” (1 P. 1, 3).

Wiara jest kolejną zasadniczą częścią zbroi chrześcijanina, ale to musi być „wiara wybranych Bożych” (Tyt. 1, 1). Jako pancerz mamy wdziać sprawiedliwość i świętość, lecz musi to być prawdziwa świętość. „Przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest według Boga stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef. 4, 24). Widzicie więc, ze to nie zbroja jako taka, ale zbroja Boża czyni duszę niezwyciężoną. To właśnie to, co się zrodziło z Boga zwyciężyło świat — wiara zrodzona z Boga, nadzieja zrodzona z Boga. „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, jest zrodzony z Boga” (1 Jana 5, 1 — patrz także 1 Jana 2, 29; 3, 9; 4, 7; 5, 4). Jednak te fałszywe obowiązki i łaski, które są zrodzone z nasienia skazitelnego nie mogą być nieśmiertelne.
czytaj dalej