Artykuły Chrześcijańskie

oieńCzytamy w liście do Kolosan, jak zatroskany Paweł modli się o to, aby bracia w Chrystusie mogli poruszać się w kierunku pełnego poznania Bożej woli, we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu (Kol. 1, 9-10; 2, 1-2). Pragnął by poznali, że jest znacznie więcej w Bożej woli niż oni zrozumieli. Wiedział że muszą być wzmocnieni by przeciwstawić się negatywnym wpływom, które dotyczyły spraw – filozofii, ludzkiej religijności, działania ludzkiego umysłu lub ludzkiego sentymentu. Tylko wtedy gdy będą napełnieni pełnym poznaniem Bożej woli, będą w stanie oprzeć się tym wszystkim wpływom.
Musimy poznać wielkość Chrystusa osobiście, Jego pierwszeństwo, Jego chwalebne miejsce jako Głowy ciała – Kościoła (zgromadzenia), pełnię świętych w Nim, tak abyśmy mogli zaakceptować jako przywilej i nasz zysk zewleczenie ciała grzechu oraz śmierć i pogrzebanie z Chrystusem.
Jako umarli z Chrystusem i wzbudzeni z Nim, wydostajemy się na zewnątrz zasięgu filozofii i cielesnej religijności i możemy szukać rzeczy i spraw, które są w górze i o nich myśleć. Są to cudowne Boże myśli – myśli o przyozdobionej Oblubienicy. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

makKiedy Nasz Pan był tutaj na ziemi uzdrowił wszelką chorobę i wszelką dolegliwość, oczyścił i uwolnił każdego kto do niego przyszedł czy był przyprowadzony. Czyniąc to, pokazał swoją zdolność wyjścia naprzeciw wszelkiej formie, w jakiej prawo grzechu może działać w naszych członkach. W każdym wypadku czystość i moc, które były w Nim, powodowały uzdrowienie i uwolnienie. Nikt nie pytał: Co mogę uczynić dla siebie samego z własnej swojej mocy? Oni przychodzili do Niego, dotykali się Pana i przez moc, która była w Nim otrzymali wybawienie z każdej niemocy i upodlenia, z każdego stanu w jakim się znaleźli.
W każdej moralnej chorobie lub dolegliwości, mogę poddać się Jemu i być pewnym, że jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu odpowiednia moc, aby jej zaradzić. Dlatego jeśli ktoś dotknął się Pana, dalej już nie podąża w niewoli prawa grzechu. Kiedy korzystam z mocy, która jest w Nim, przechodzę do całkowicie nowego rodzaju życia.
Chrześcijaństwo w prawdziwym znaczeniu jest Chrystusem uwielbionym w tych, których wyswobodził. “Jestem uwielbiony w nich”. Kiedy te uzdrowione osoby zajęły swoje miejsca w zgromadzeniu, co bez wątpienia wielu z nich uczyniło, stały się cudownym świadectwem dzieła Chrystusa w nas i pomiędzy nami! czytaj dalej