Artykuły Chrześcijańskie

1. Pozwól, że ci dam pytanie — Czyś w porządku z Bogiem Twym? — Czy nie dręczy cię sumienie? — Czyś zwyciężył w boju z złym?

Refr.: Czyś w porządku przyjacielu — Czy zgładzony grzechów dług? Czy z Nim pój­dziesz na wesele, Gdy nas wezwie złoty róg?

2. Gdyby dzisiaj śmierć stanęła Na twej drodze z mieczem swym, Czy Jezusa krew cię zmyła, Czyś w porządku z Bogiem twym?

3. Gdy Pan przyjdzie z wojskiem Swoim, Czy twe życie jest bez plam? Czyś w porząd­ku z Bogiem twoim, Czyś w porządku? — Powiedz sam!

 

Artykuły Chrześcijańskie

nic

Boży plan jest prosty. Pozwalamy się znaleźć dobrowolnie poddając siebie wpływowi jego miłości, poświęcając czas na poznawanie życia, charakteru i nauk Jezusa Chrystusa i rozmyślanie o nich. Ta krótsza droga prowadzi jednak do pogłębienia tej potrzeby do tego stopnia, że nie daje się zaspokoić w naszym doczesnym życiu.
Jeżeli uświadomisz sobie, że uciekasz od Boga, nawet jeśli jesteś długoletnim członkiem zboru, i chciałbyś Go znaleźć, szukaj otoczenia, w którym Bóg może do ciebie dotrzeć. Przebywaj wśród tych, którzy również pragną pogłębienia swojego chrześcijańskiego życia i studiuj z nimi Biblię. Bierz udział w spotkaniach, na których Bóg szczególnie działa, gdzie Duch Święty może znaleźć dostęp do twojego umysłu. Uklęknij przed Jego słowem i rozważaj życie Chrystusa. Nie uciekaj. Z całego serca proś Boga. On jest gotów dać je każdemu, kto poprosi. Nie możesz nawet sam się nawrócić, ale możesz przynajmniej ułatwić Bogu dostęp do siebie. Nie czekaj, aż doświadczysz w życiu Chrystusa. Kiedy skończysz, zacznij od początku szukając głębszego zrozumienia i modląc się o nie. Daj Bogu szansę.
On nieustannie wygląda chwili, w której otworzysz mu drzwi. Jeżeli będziesz szukał Boga z całego serca, znajdziesz Go. “Duch Boży spostrzeże każdą modlitwę, nawet najbardziej nieudolną, każdą uronioną łzę, każde szczere pragnienie powrotu do Boga.
Jest wśród nas wielu, którzy zadowoleni z siebie osłaniają się obrazem dobrotliwego Boga, niechętni do podjęcia wyzwania, jakie stawia przed nimi żywa Istota, ciągnąca za drugi koniec
liny życia.
Nim zdążysz wypowiedzieć swoją prośbę, nim wypowiesz tęsknotę serca, już spływa na ciebie Łaska Chrystusa” Jestem wdzięczny Bogu za to, że codziennie mnie szuka, a ty? Chcę nie tylko, by
złapał mnie, ale by nie wypuścił z rąk przez całe moje życie. Czy przyłączysz się do mnie w
poszukiwaniu tego żywego osobistego doświadczenia?

Artykuły Chrześcijańskie

Znamkra

Znam kraj, gdzie radość wiecznie trwa, Gdzie jest nieznany ból i łza, Gdzie wiecznie lśni Chrystusa moc Jak jasny dzień — tam mija noc.

Refr.: O kraju mój, O kraju mój, Wnet skończę ziemski życia bój; O kraju szczęścia, złotych zórz, Ja tęsknię tak za tobą już!

(Ko­niec Refr. dla nuty nr 26) O, Jezu drogi, przyj­mij mię I pozwól wiecznie wielbić Cię!

2. Tam mię wprowadzi Zbawca Sam, Do kryształowych wiecznych bram. Pokaże mi wszechświata krąg, To wielkie dzieło Swoich rąk.

3. Tam kwiaty sieją balsam swój, Wesoło dzwoni ptasząt rój; Tam płynie wieczny ży­cia zdrój — Za tobą tęsknię kraju mójl4. Radosne hymny wokół brzmią, Oblicza wiernych szczęściem lśnią. A chór aniołów śpiewa pieśń Na chwałę Zbawcy, Jego cześć!

Artykuły Chrześcijańskie

wiara

Usprawiedliwienie i sprawiedliwość przychodzą tylko przez wiarę. Jestem zbawiony przez wiarę, usprawiedliwiony przez wiarę i zachowany przez wiarę w krew Chrystusa. To jest fundamentem ewangelii. Ale nie każda wiara jest wiarą usprawiedliwiającą. Biblia wyraźnie mówi o dwóch rodzajach wiary: jednej,
która usprawiedliwia  i drugiej, która nie ma wartości – wiara, którą mają nawet demony.
W Księdze Dziejów Apostolskich jest zapisane, że Szymon czarnoksiężnik „uwierzył”, ale jego wiara nie była tą usprawiedliwiającą. „Szymon również uwierzył: i … został ochrzczony” (Dz. Ap. 8:13). Szymon zaoferował Piotrowi pieniądze, żeby nabyć moc Ducha Świętego, ale Piotr odpowiedział: „Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości” (w. 23). Mówił w ten sposób: „Twoje serce jest nadal związane grzechem.”
Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały” (Psalm 32:8-9).
W tych dwóch krótkich wersetach Bóg daje nam wielką lekcję na temat prowadzenia. Możemy zbudować wielką wiarę na fundamencie poznania, że On jest gotowy, aby nas prowadzić i kierować nami we wszystkim.
Ale Słowo Boże mówi, że człowiek, który cieszy się wszystkimi duchowymi korzyściami bycia dzieckiem Bożym może być wierzący, a pomimo tego pozostawać upartym jak muł, kiedy chodzi o poddanie swoich dróg pod Boże kierownictwo. Bóg powiedział do Izraela, „ Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich” (Psalm 95:10).
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

SAMSUNG DIGIMAX A403

1. Świadoma, jawna ignorancja (Oz. 4, 6)
O, jakże wiele biednych dusz ten grzech zabija w ciemności, kiedy myślą, że mają naprawdę dobre serce i nadzieję na niebo. To jest morderca, który wysyła po cichu do piekła tysiące dusz, które niczego nie podejrzewają i nie widzą ręki, która je zabija. Stwierdzisz sam, bez względu na to jak usprawiedliwiasz niewiedzę, że jest to zło, które przywodzi duszę do zguby (Iz. 27, 11; 2 Tes. 1, 8; 2 Kor. 4, 3). Czyż nie zasmuciłoby się serce człowieka, gdyby zobaczył okropny widok biednych protestantów zamkniętych w stodole, do których przychodzi kat z rękami ciepłymi od krwi ludzkiej i wyprowadza ich pojedynczo, z założoną na oczy opaską na szafot, gdzie z zimną krwią zabija ich jednego po drugim, dziesiątkami? Lecz o ile więcej winny wasze serca krwawić na myśl o setkach tych, których niszczy ignorancja w ukryciu i prowadzi ich zaślepionych na szafot. Strzeż się, aby to nie stało się twym udziałem. Nie zasłaniaj się ignorancją, bo jeśli będziesz ten grzech oszczędzał, pamiętaj, że on nie oszczędzi ciebie. Który człowiek chciałby hodować na swym łonie mordercę?
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

korzeń

A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5:44)
Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. (Łk 6:27-28)
A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. (Łk 6:32-34)
Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. (J 17:17)
Z żądania Jezusa aby kochać nieprzyjaciół, okazywać wyrozumiałość, czynić pokój oraz wybaczać wynika, że są ludzie, których trudno jest nam kochać. Żądanie to jest wyrażone na różne sposoby, ponieważ w niektórych wypadkach trudno jest kochać ludzi. Jezus nazywa niektórych ludzi naszymi nieprzyjaciółmi, co oznacza, że są oni przeciwko nam i chcą widzieć nasze upadki. Jezus mówi, aby ich kochać (Mt 5:44; Łk 6:27, 35). Inni mogą nie być w tym sensie naszymi nieprzyjaciółmi, lecz poprzez swój charakter, osobowość lub postępowanie mogą nam się wydawać mało atrakcyjni albo nawet odrażający. Jezus powiedział, aby okazywać im wyrozumiałość (Mt 5:7; 18:33, Łk 10:37). Powinniśmy w stosunku do nich kierować się miłosierdziem, a nie tym, na co zasługują bądź jakie reakcje w nas wzbudzają. Inni z kolei mogą – słusznie lub niesłusznie – czuć się urażeni tym, co zrobiliśmy, i ograniczają bądź nawet zrywają z nami kontakty. Jezus powiedział, aby starać się pojednać z nimi (Mt 5:23-26). Inni z kolei mogą nawet nie mieć niczego przeciwko nam, za to my możemy mieć coś przeciwko nim. Jezus powiedział, aby w takich wypadkach przebaczać (Mt 6:14-15). Nie można pozwalać, aby lenistwo, pycha, gniew powstrzymywał nas przed ukorzeniem się i przebaczeniem, wprowadzaniem pokoju i pojednaniem.
czytaj dalej