John Bunyan

 

tytuł opis plik dodane
OBFITA ŁASKA OBFITA ŁASKA udzielona największemu z grzeszników, opisana w wiernym sprawozdaniu z życia Johna Bunyana, albo inaczej mówiąc krótki opis wielkiego miłosierdzia Bożego okazanego w Chrystusie Jezusie temuż Johnowi, a mianowicie, w zabraniu go z gnojowiska tego świata i nawrócenie na wiarę błogosławionego Syna Bożego Jezusa Chrystusa. pdf 01.11.21
ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE będące owocem prawdziwego chrześcijaństwa: nauczające mężów, żony, rodziców, dzieci, właścicieli majątku, pracowników itd. jak żyć, aby podobać się Bogu. pdf 01.11.21
CHRYSTUS DOSKONAŁY ZBAWICIEL CHRYSTUS DOSKONAŁY ZBAWICIEL: wstawiennictwo Chrystusa, i kto jest nim objęty. Znaczenie słowa ,,WSTAWIENNICTWO.” pdf 01.11.21
WSPANIAŁOŚĆ DUSZY WSPANIAŁOŚĆ DUSZY i jej niewypowiedziana strata, gdy się ją zatraci. Wraz z przyczynami jej zatracenia. pdf 01.11.21
FARYZEUSZ I CELNIK FARYZEUSZ I CELNIK dzieło opisujące kilka wielkich i ważkich spraw: takich jak natura modlitwy i posłuszeństwo prawu, jak to zobowiązuje chrześcijan i z czego się składa. pdf 01.11.21
NIEBIAŃSKI PIELGRZYM NIEBIAŃSKI PIELGRZYM, albo opis człowieka, który dostaje się do nieba; wraz z drogą po której biegnie, drogowskazy które mija, jak również kilka wskazówek jak biec by zdobyć nagrodę. pdf 01.11.21
NIEURODZAJNE DRZEWO FIGOWE NIEURODZAJNE DRZEWO FIGOWE, albo upadek i zatracenie bezowocnego wyznawcy chrześcijaństwa, pokazujący, że dzień łaski mógł minąć przed jego śmiercią. Opisane wraz ze znakami charakteryzującymi tych nieszczęśników. pdf 01.11.21
PRZYJEMNA OFIARA PRZYJEMNA OFIARA, albo wspaniałość złamanego serca pokazująca naturę, znaki i właściwe efekty skruszonego ducha. pdf 01.11.21
CIASNA BRAMA CIASNA BRAMA, albo inaczej mówiąc, wielka trudność w dojściu do nieba. pdf 01.11.21
ZBAWIENI Z ŁASKI ZBAWIENI Z ŁASKI, albo rozprawa na temat łaski Bożej pokazująca:

  • Co to znaczy być zbawionym.
  • Co to znaczy być zbawionym z łaski.
  • Kim są ludzie zbawieni z łaski.
  • Jak to się dzieje, że są zbawieni z łaski.
  • Jaka jest przyczyna dla której Bóg postanowił, zbawić grzeszników raczej z łaski, niż w jakiś inny sposób.
pdf 01.11.21
WSTAWIENNICTWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA WSTAWIENNICTWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO ORĘDOWNIKA jasno wyjaśnione i poszerzone, ku zbudowaniu wszystkich wierzących. pdf 01.11.21
CHODŹCIE I PRZYWITAJCIE SIĘ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM CHODŹCIE I PRZYWITAJCIE SIĘ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM; Jasne i budujące kazanie na temat Jana 6, 37. Pokazujące przyczynę, prawdę i sposób przyjścia grzesznika do Pana Jezusa Chrystusa, a także jego szczęśliwe przyjęcie i błogosławione ugoszczenie. pdf 01.11.21
TRAKTAT NA TEMAT BOJAŹNI BOŻEJ TRAKTAT NA TEMAT BOJAŹNI BOŻEJ opisujący czym ona jest i czym różni się od tej która nią nie jest. Ponadto przedstawiający, skąd ona się bierze, kto ją posiada; jakie są jej skutki; i jakie są przywileje tych co posiadają ją w swoich sercach. pdf 01.11.21
USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ PRZYPISANĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ PRZYPISANĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ albo brak drogi do Nieba z wyjątkiem drogi przez Jezusa Chrystusa. pdf 01.11.21
ZBAWIENIE GRZESZNIKA JEROZOLIMSKIEGO ZBAWIENIE GRZESZNIKA JEROZOLIMSKIEGO albo inaczej Dobra Nowina Dla Najgorszych z Ludzi. pdf 01.11.21
WYJAŚNIENIE DOKTRYN PRAWA I ŁASKI WYJAŚNIENIE DOKTRYN PRAWA I ŁASKI albo, rozprawa dotycząca prawa i łaski, wyjaśniająca ich naturę; pokazująca czym są, a także kim są i jaki jest stan ludzi podlegającym tym DWU PRZYMIERZOM. pdf 01.11.21
MODLITWA MODLITWA O modleniu się w Duchu. pdf 01.11.21
PROSTE PRZEDSTAWIENIE JAK CZCIĆ BOGA PROSTE PRZEDSTAWIENIE JAK CZCIĆ BOGA. Pytania i odpowiedzi. pdf 01.11.21
ODEJŚCIE PAWŁA I KORONA CHWAŁY ODEJŚCIE PAWŁA I KORONA CHWAŁY, albo kazanie na temat 2 Listu do Tymoteusza 4:6-8. pdf 01.11.21
ŚWIĘTE ŻYCIE PIĘKNEM CHRZEŚCIJAŃSTWA ŚWIĘTE ŻYCIE PIĘKNEM CHRZEŚCIJAŃSTWA: inaczej mówiąc, napomnienie Chrześcijan, aby byli święci. pdf 01.11.21
ŻYWOT I ŚMIERĆ PANA NIEGODZIWCA ŻYWOT I ŚMIERĆ PANA NIEGODZIWCA i płynąca z tego nauka. pdf 01.11.21
PRAGNIENIE SPRAWIEDLIWEGO SPEŁNI SIĘ PRAGNIENIE SPRAWIEDLIWEGO SPEŁNI SIĘ, jak to należy rozumieć. pdf 01.11.21
NADZIEJA KLEJNOT BOŻY NADZIEJA KLEJNOT BOŻY; inaczej mówiąc omówienie czym jest nadzieja, i czym się różni od wiary; z zachętą dla ludzi trzymających się nadziei. pdf 01.11.21
SZABAT PYTANIA DOTYCZĄCE NATURY I ZASADNOŚCI OBCHODZENIA SZABATU. Wraz z dowodem, iż niedziela jest prawdziwym szabatem dla chrześcijan. pdf 01.11.21
ZMARTWYCHWSTANIE UMARŁYCH ZMARTWYCHWSTANIE UMARŁYCH I SĄD WIECZNY. Zmartwychwstanie ciał dobrych i złych ludzi w dzień ostateczny dowiedzione przez Słowo Boże. pdf 01.11.21
WYZNANIE MOJEJ WIARY WYZNANIE MOJEJ WIARY I PRZYCZYNY JEJ PRAKTYKOWANIA albo, z kim mogę, a z kim nie, utrzymywać społeczność kościelną, zwaną społecznością wierzących. pdf 01.11.21
TRON ŁASKI Przywilej i Korzyść Wierzących Albo Tron Łaski. pdf 01.11.21
O ANTYCHRYŚCIE O ANTYCHRYŚCIE I JEGO UPADKU
ORAZ O ZABICIU ŚWIADKÓW.
pdf 01.11.21
ŚWIATŁO DLA TYCH, KTÓRZY SIEDZĄ W CIEMNOŚCI ŚWIATŁO DLA TYCH, KTÓRZY SIEDZĄ W CIEMNOŚCI. Inaczej mówiąc, Rozprawa na temat Jezusa Chrystusa: że podjął się wiecznego odkupienia grzeszników; jak zabrał się do tego dzieła; z niezaprzeczalnymi dowodami, że tego dokonał. odpowiedzenie na obiekcje. pdf 01.11.21
UDOWODNIENIE REPROBACJI UDOWODNIENIE REPROBACJI; Albo, Doktryna Przedwiecznego Wyboru i Pominięcia Bożego
Opisana Bezstronnie W Jedenastu Rozdziałach.
W którym odpowiedziano na najbardziej istotne obiekcje wysuwane przez przeciwników tej doktryny; usunięto wątpliwości i opisano różne przypadki sumienia.
pdf 01.11.21
KILKA WESTCHNIEŃ Z PIEKŁA KILKA WESTCHNIEŃ Z PIEKŁA, albo Jęki Potępionej Duszy. Kazanie na temat SŁÓW zapisanych w 16 rozdziale ewangelii Łukasza, Dotyczących Bogacza i Łazarza w którym opisany jest nieszczęsny stan POTĘPIONYCH,
wraz z ich krzykami i pragnieniami złagodzenia swojej męki; a także pokazanie determinacji Bożej aby ich ukarać.
pdf 01.11.21