Artykuły Chrześcijańskie

coBogciobiecal

Co Bóg cj obiecał, na pewno też da,
Co rzekł, nie ulegnie już zmianie;
Choć rzeczą tak trudną to często się zda,
Bóg wierny Swym słowom zostanie!

O, nie wątp więc nigdy, z ufnością Doń śpiesz,
Tu szkodzi niewiara i chwianie!
Usłuchaj i wierz, Za słowo Go bierz,
On wierny Swym słowom zostanie!

Świat wierzy w znikomość,miłuje swą złość,
Na blasku on czczym poprzestanie,
Zaś Pan w obiecaną wprowadzi cię włość,
On wierny Swym słowom zostanie!

O, Bóg nie zawiedzie, choć runie i świat!
Jak błogo, gdy w Nim masz ufanie!
On słyszy twe prośby, pomoże ci rad;
On wierny Swym słowom zostanie!

Wnet dojdziesz do celu, ukończysz swój bieg;
Pan da ci u Siebie mieszkanie
I w szatę oblecze cię bielszą niż śnieg –
On wierny Swym słowom zostanie.

Artykuły Chrześcijańskie

Każdy, kto trzyma się grzechu, nigdy nie przyjmie prawdy, kiedy ją usłyszy. Dlaczego? Ponieważ każdy grzech niesie w sobie kłamstwo, które jest przyjmowane za prawdę. Kiedy Duch Święty przekonuje wierzącego o jakimś grzechu lub nałogu, przychodzi wiele razy z pełnym miłości ostrzeżeniem.

Duch Boży jest delikatny, kochający – i będzie czekał na wierzącego, by odpowiedział, zanim On zastosuje dyscyplinę. Będzie stale pokazywał tej osobie jej kompromis z Jego miłosiernym ostrzeganiem. Jeżeli wszystkie te ostrzeżenia Ducha są ignorowane i grzech zapuszcza korzenie, karą jest ostatecznie sąd. Bóg pozwoli na zaślepienie oczu i zatwardzenie serca do tego stopnia, że taki uparty grzesznik nie będzie już widział swojego zepsucia. Wreszcie stwardnienie jego serca stanie się nieprzepuszczalne.

Serce Saula było opanowane przez bożki pychy i zazdrości. Pycha tego człowieka urosła tak, że był zazdrosny o Dawida i każdego innego, kto chodził w świętości, aż jego serce zostało opanowane przez bałwochwalstwo.

Oto smutna historia tego bałwochwalczego króla: „A Saul rzekł: Jestem w ciężkiej niedoli, Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny;” (1 Samuel 28:15). Saul mógł płakać, szukać proroków i modlić się o sny, ale Pan odpowiedział, „Nie, Saulu, Ja już więcej z tobą nie rozmawiam, ponieważ twoje serce jest opanowane przez bożki”

Księga Jeremiasza mówi nam, że Efraim był karany przez Pana z powodu grzechu. Ale Efraim pokutował, odwrócił się od swoich bałwanów i zniszczył je. Oto świadectwo tego człowieka: „Bo gdy się odwróciłem, żałowałem tego, i opamiętałem się” (Jeremiasz 31:19). Czy rozumiecie co Efraim tu mówi? „Kiedy miałem bożki (grzech) w moim sercu, poszedłem do Pana po radę, ale nie mogłem otrzymać słowa z nieba. Nie słyszałem nic od Boga, póki nie pokutowałem i nie zniszczyłem doszczętnie moich bożków. Wtedy otrzymałem wyraźną radę!”

Artykuły Chrześcijańskie

Bogobietniceswespelni

Bóg obietnice Swe spełni; Wieczne i pewne są.
Jezus potwierdził je w pełni Świętą, niewinną krwią.

Wszystko tu runąć może, Góry upadną w morze,
Lecz obietnice Boże Wieczne i pewne są!

Wierz, i jak Abraham szczerze w niebo wzrok podnieś swój;
Rośniesz w nadziei i wierze, Kiedy gwiazd liczysz rój.

Wierz, choć ciemności nastały – Słońca nie wygasł blask!
Błyśnie za chwilkę wspaniały Światła wiecznego brzask!

Wierz, choć i do ognistego Pieca świat wrzuci cię.
Postać tam Syna Bożego Przy tobie zjawi się.