Artykuły Chrześcijańskie


Pewna dobra kobieta, zapytana, gdy była chora, czy chce żyć, czy umrzeć, odpowiedziała: „Niech będzie tak, jak się Bogu podoba”. „Ale”, powiedziała pewna osoba, która znajdowała się obok niej: „jeśli Bóg chciałby, abyś to ty zadecydowała, to co byś wybrała?” — Zaiste — rzekła — gdyby Bóg zwrócił się z tym do mnie, to ja bym odpowiedziała tak jak poprzednio i ponownie oddała tę sprawę w Jego ręce. — Postawa duszy tej kobiety była unikalna w dobrym słowa tego znaczeniu. Cóż, powiada dusza pełna łaski Bożej, ambitny człowiek oddaje się zaszczytom, ale ja oddaję się Tobie Panie Bożezmysłowa osoba oddaje się swoim przyjemnościom, ale ja oddaję się Tobie; chciwiec oddaje się swoim sakiewkom, ale ja oddaję się Tobie; rozpustnik oddaje się swoim pożądliwościom, ale ja się oddaję Tobie; pijak oddaje się kielichom, ale ja oddaję się Tobie; papista oddaje się swoim posągom i obrazom, a ja oddaję się Tobie; Turek poddaje się swojemu Mahometowi, a ja poddaję się Tobie; heretyk oddaje się swoim heretyckim poglądom, ale ja się oddaję Tobie. „Panie, nałóż na mnie brzemię, jakie chcesz, tylko niechaj Twe wieczne ramiona będą pode mną” [Luter]. Uderz, Panie, uderz i nie oszczędzaj, bo znajduję się w granicach Twojej woli, nauczyłem się mówić amen Twojemu amen; interesujesz się mną bardziej niż ja sobą samym, dlatego oddaję się Tobie, chcę  być do Twojej dyspozycji i jestem gotów przyjąć do swego wnętrza wszystko to co odciśniesz swoją pieczęcią we mnie. O błogosławiony Panie! czyż nie powtarzałeś mi raz za razem, jak niegdyś król? Izraela rzekł do króla Syrii: „Twój jestem ja i wszystko, co mam” (1 Krl 20:4 UBG).  ,,Jestem twój, o duszo, aby cię zbawić, moje miłosierdzie jest twoje, aby ci przebaczyć; moja krew jest twoją, aby cię oczyścić; moje zasługi są twoje, aby cię usprawiedliwić; moja sprawiedliwość jest twoją, aby cię nią przyodziać; mój Duch jest twoim, aby cię prowadzić; moja łaska jest Twoją, aby cię wzbogacić; a moja chwała jest twoją, aby cię wynagrodzić”; dlatego dusza obdarzona Bożą łaską, nie może nie zrezygnować z siebie samej dla Boga. ,,Panie oto jestem, czyń ze mną, co w Twoich oczach wydaje się dobre. Wiem, że najlepszym sposobem na wypełnianie własnej woli jest poddanie się Twojej woli i powiedzenie amen Twojemu amen”.        

Tomasz Brooks (1608-1680)