Artykuły Chrześcijańskie

Kochani, nie ma znaczenia co przeżywacie. Jezus chodził w waszych butach (był na waszym miejscu) i to czyni Go miłosiernym Najwyższym Kapłanem. Nie musisz Mu opowiadać o wszystkich twoich bólach. On wie o nich wszystko, bo sam to przeżywał. „Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr. 4:15).
Wyobraź sobie drogiego, zmartwionego człowieka, który wpadł w wielką pokusę Okropnie zgrzeszył przeciwko Bogu i czuje, że jego serce ziębnie. Myśli sobie, „Nie uda mi się! Jestem zbyt niestały i szatan rzuca przeciwko mnie całe piekło. Zostałem pokonany przez moje pokusy wiele razy, ale dalej kocham Jezusa. Panie, chcę być wolny i czysty!”
Ten człowiek jest wykończony i zniechęcony, a diabeł stoi przy nim i oskarża: „Boże, on zgrzeszył i nie potrafi oprzeć się pokusie. Jego szata jest poplamiona i brudna.”
Ale Obrońca staje między nim, a oskarżycielem i mówi: „Ojcze, wiem, przez co ten człowiek przechodzi. Mnie też diabeł zaprowadził na pustynię i kusił. Byłem kuszony, by bluźnić, by upaść i oddać pokłon szatanowi. Wiem, co to jest pokusa i znam serce tego człowieka. W nim dalej jest iskierka wiary i stygnący żar miłości w jego sercu dla Mnie”.
„Ojcze, popatrz na niego, jako na sprawiedliwego, poprzez Moją krew. Uwolnij go od mocy ciemności i szatana. Chcę, by został zaakceptowany, by mu przebaczono i odnowiono oraz by otrzymał moc z wysokości do zwycięstwa nad diabłem. Modlę się o jego wyzwolenie.”
Następnego dnia człowiek ten bierze Biblię i czyta potężną prawdę, której przedtem nie widział. Pada na kolana, a Bóg przychodzi do niego z uwolnieniem – dzięki modlitwie Najwyższego Kapłana.
Twój Adwokat zna twój adres. On policzył wszystkie włosy na twojej głowie. On zna każdą twoją myśl, odczuwa każdy ból i słyszy każde wołanie. Dlatego, kochani, odwagi – ponieważ Jezus modli się o was!

Artykuły Chrześcijańskie

Stoję w deszczu
rozżarzonych strzał
Niewidoczna tarcza wiary
chroni mnie przed
śmiercią.

Niebo jest ciemne
wróg naciera wściekle
bije coraz mocniej
odłupując części życia mego „JA”

Przez podziurawione życie
wysypuje się skarb
JEGO życie
krwawe krople pociechy
łzy współczucia
umieranie za braci

Stoję w deszczu
rozżarzonych strzał
Tarcza wiary jest niezawodna
W samym sercu burzy
TOBIE śpiewam psalm
dziękczynny psalm

WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH

Artykuły Chrześcijańskie

Bez nawrócenia twe życie jest puste i daremne.

Czyż nie byłoby szkoda, byś miał być nicponiem, obciążeniem dla ziemi, zwykłym wrzodem we wszechświecie? A tym właśnie jesteś jako osoba nienawrócona, gdyż ignorujesz cel swego istnienia. Czyż nie zostałeś stworzony i nie istniejesz ze względu na upodobanie Boże? Czyż Bóg nie stworzył cię dla Siebie? Czy jesteś człowiekiem rozumnym? Wobec tego rozważ jak powstałeś i dlaczego istniejesz. Spójrz na Boże dzieło jakim jest twe ciało i spytaj samego siebie, w jakim celu Bóg je tak misternie stworzył. Rozważ wspaniałe możliwości twej zrodzonej w niebie duszy. W jakim celu obdarzył ją Bóg tyloma wspaniałymi cechami? Czy tylko dla twojej przyjemności albo po to, byś folgował swym zmysłom? Czy Bóg posłał ludzi na ten świat po to tylko, by jak jaskółki zbierali chrust i błoto, budowali swe gniazdka, odchowali młode i odlecieli? Zwykły poganin widzi coś więcej niż tylko to. Czy ty, który jesteś cudownie stworzony nie myślisz, że z pewnością zostałeś stworzony dla jakiegoś wspaniałego i wielkiego celu? czytaj dalej