Manna

Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Bracia od razu pozostawili sieci i ruszyli za Nim(…). 
Szymon i Andrzej bo o nich tu mowa, żyli niezbyt spokojnym i niezbyt bezpiecznym życiem rybaka. Jednak było to życie poukładane. Mieli rodziny, domy, łodzie, sieci…Owszem nie mieli ani pochodzenia ani wykształcenia jak np. faryzeusze. I tego mieć nie mogli. Słowem mieli tylko to, do czego doszli własną, ciężką i niebezpieczną pracą. I wszystko to zostawili w jednym momencie. Bez kalkulacji i wahania. Niech to zostanie dziś w naszym sercu. Pójść za Nim. Bez wahania.

Manna

Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz mieszkańcy Jerozolimy a on chrzcił w Jordanie tych którzy się otwarcie przyznawali do swoich grzechów(…). 
Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania i do chrztu dla dostąpienia przebaczenia grzechów. I ludzie to zaczęli robić. Otwarcie przyznawali się do swych grzechów. Publicznie, wobec wszystkich mówili o sprawach o których najchętniej nikt nie mówiłby na głos i wobec nikogo. Bogu i to w osamotnieniu to może i tak, ale otwarcie?Publicznie? Oni szukali uwolnienia z niewoli grzechu. I Bóg przez Jana to czynił. Bądźmy podobnie zdeterminowani do walki o życie. Panie chcę…po stokroć chcę…

Manna

Jednak po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że to już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny(…).
Czytam te słowa od tylu lat a wciąż tak słabo to do mnie dociera. Mam nawet wrażenie że coraz mniej nas ludzi to obchodzi. Słowo Boże mówi zresztą o tej rosnącej obojętności. Jednak nie będziemy oceniani jako “wszyscy” tylko każdy indywidualnie. Czy porzuciłem własne drogi? Czy i jak zaufałem prawdom dobrej nowiny? Badaj nas Panie. Badaj mnie…

Manna

Oto ręka Pana nie jest tak krótka aby nie mogła ocalić, Jego ucho nie jest tak przytępione aby nie mogło usłyszeć. To wasze winy są tym co was oddziela od Boga, wasze grzechy zasłaniają przed wami Jego oblicze tak że nie słyszy (…). 
Jest taka bariera, która naszymi rękami staje pomiędzy nami a Panem. Bariera grzechu. To nie dzieje się od razu, ale dzień po dniu w trudzie i znoju stawiam ten mur. Mur przekory, uporu, egoizmu i grzechu. On może go skruszyć, zburzyć jednym Słowem swoich ust. Nie robi tego, jeśli nie dostrzega we mnie pragnienia. Czy chcę wrócić do Niego, czy też chcę żyć w oddzieleniu. Panie chcę… Czy tego pragnie dziś moje serce?

Artykuły Chrześcijańskie

“Nasz błogosławiony Zbawiciel i Jego apostołowie byli całkowicie pochłonięci prawdą, która odnosi się do zwykłego życia. Wzywają nas, żebyśmy się zaparli samego siebie i brali swój krzyż na każdy dzień, abyśmy różnili się w każdym pragnieniu i sposobie życia od ducha tego świata: abyśmy się wyrzekli wszelkich jego bożków, nie bali się żadnych jego pogróżek, odrzucili jego radości i nie przywiązywali wartości do jego przyjemności Mamy iść wąską Ścieżką życia, jako pielgrzymi w częstych postach i nieustających modlitwach, w świętej bojaźni i bogobojnych aspiracjach, jako ci, którzy nie są z tego świata, lecz są obywatelami niebios. czytaj dalej

Manna

Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba (…). 
Oprócz wielu duchowych darów, potrzeba nam tu i teraz także chleba. Pan mówi: proście a będzie wam dane. Więc stawajmy z prośbą. Z Jego ręki to chleb życia ku życiu.

Manna

bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi(…). 
Jedne z najtrudniejszych słów tej modlitwy. Jego wolę mam postawić przed wszystkim. Tak jak Jezus na kilka godzin przed swoją śmiercią: JEDNAK NIE TAK JAK JA CHCĘ. NIECH BĘDZIE JAK CHCESZ TY. Trudne, z Nim jednak możliwe.

Manna

Niech Twoje Królestwo nastanie(…). 
Czasem życie tu i teraz zaczyna nam smakować. Boimy się zmian, utraty czegoś lub kogoś. Tymczasem Pan zachęca nas do modlitwy której sens wywraca do góry nogami nas i nasze myślenie. Nie ta ziemia, nie to życie ale Jego Królestwo. I to na wieki. Czy tego właśnie pragniemy? O tak…przyjdź Królestwo Twoje!

Manna

Ojcze, niech świętość otacza Twe imię(…). 
Tradycyjnie mówimy:święć się imię Twoje. Nigdy tego nie rozumiałem. Zmawiałem modlitwę bez jej rozumienia. A Pan mówi to, by uwielbić Ojca jako tego, który jest nie tylko Święty a więc “oddzielony”,ale też jako Święty jest godzien wszelkiego uwielbienia. Nowe życie w Chrystusie otwiera nam drogę, by tak patrzeć na Tego, którego nazywam Ojcem…

Manna

Ojcze nasz, który jesteś w niebie(…). 
Królestwo Boże jest nie z tego świata. Ojczyzny szukamy zdając się na tego, przez którego wszystko to, co w niebie i na ziemi, zostanie połączone w jedną całość-Chrystusa (Efezjan 1,10). To niebo bez Ojca jest tak odległe, a z Nim staje czymś bliskim…