Artykuły Chrześcijańskie

Grzech rujnuje ciało, wysysa wszystko, co jest dobre i cenne, zatwardza serce, niszczy pokój i daje poczucie winy, smutku i wstydu. On pochłania myśli, osłabia i zaciemnia duszę. Grzech przynosi strach, a co jeszcze gorsze – odcina społeczność z Bogiem.

Jeremiasz lamentował, „utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości…” (Jer. 23:14).

„Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków” (wiersz 22). On ogłosił rok wyzwolenia dla tych, którzy są w niewoli – i to jest misją kościoła! Niech Bóg zlituje się nad takimi kościołami, które nie ostrzegają ludzi, by porzucili swoje grzechy. Mówię: „Wróćcie do krzyża – bo inaczej będziecie mieli krew na swoich rękach.

AgdyJabędęwywyższonyponadziemię, wszystkichdosiebiepociągnę.”(Jan12:32).

Artykuły Chrześcijańskie

mala-lodka.(523)

1. Mała łódka drży na grzbiecie rozszalałych fal.
Wiatr ją pędzi jak szalony, pędzi łódkę w dal.
Drży załoga, trwogą zdjęta, pozbawiona sił.
Woła, by ją Pan przed mocą złych żywiołów skrył.

Ref: Patrzmy na naszego Wybawcę,
patrzmy jak bliski jest nam. (Woła)
Woła “Jestem z wami zawsze
i niosę pomoc w każdy czas.” (Woła!)
Pan woła “Ja jestem z wami,
ja jestem z wami zawsze.
Odwagi! //Ja wyratuję was.// x2”

2. Na żywota oceanie, w chwilach ciężkich gróźb,
dniem i nocą czuwa Zbawca, czuwa wierny stróż.
Jezus przyszedł nas ratować z wszystkich naszyb bied.
Z Nim bezpiecznie dobijemy do przystani wnet.

Artykuły Chrześcijańskie

1. Usuń, Boże, me zwątpienia,
bądź Ty ze mną w doli złej,
takim słabym ja czasami,
miej Ty mnie w opiece swej.
Nie chcę wątpić ni na chwilę,
żeś Ty dobry Ojciec, Bóg,
że Ty kochasz swoje dzieci,
strzeżesz je od wszelkich trwóg.

Ref: //Lecz czasami serce płacze,
gdyż bój ciężki, Panie mój!
W takich chwilach prób i zwątpień
sam u boku mego stój! //x2

2. Obdarz siłą Twoją, Panie,
w serce słabe wiarę wlej,
bym gdy przyjdzie chwila walki,
jednak miał zwycięstwo w niej.
Nie chcę wątpić ni na chwilę,
żeś Ty dobry Ojciec, Bóg,
że Ty kochasz swoje dzieci,
strzeżesz je od wszelkich trwóg.