Artykuły Chrześcijańskie

most

Ps. 100:1-5
1. Psalm dziękczynny. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!
2. Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!
3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.
4. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!
5. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

Modlitwa jest nie tylko przywilejem, lecz także koniecznością, jest polecana jako niezbędny element naszego duchowego wzrostu. Ktokolwiek traci potrzebę dziękowania, uwielbiania, społeczności z Ojcem miłosierdzia, może być pewien, że traci ducha prawdziwego synostwa; wówczas powinien szybko starać się usunąć przeszkody – świat, ciało lub Szatana. Każdy dodatkowy przejaw zaufania, jaki Pan nam okazuje, objawiając swój charakter i plan, powinien
pomnażać, zamiast zmniejszać, nasze uwielbienie i potrzebę modlitwy. Jeśli nasze serca są dobrą glebą, wydadzą obfity plon.

Radosnym warg śpiewaniem wychwalałyby Cię usta moje. Zaprawdę na Cię wspominam i na łożu moim każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. Ps 63,6-7

Artykuły Chrześcijańskie

1. Wróbelków małych kocha Bóg, Od zguby chroni je; A jeśli ptaszki kocha-Bóg, On kocha także mnie.

Refr.: On kocha mnie, On kocha mnie, Ja wiem, On kocha mnie; A jeśli ptaszki kocha Bóg, On kocha także mnie.

2. Bóg kocha lilię w krasie jej, U cichych źródeł wód, A jeśli kwiaty kocha Bóg, On kocha ludzki ród!

3. Bóg stworzył ptaszki, kwiatów moc, Swym światłem darzy je; Więc nie zapomni dzieci Swych, I kocha także

Artykuły Chrześcijańskie

widok1

Jeśli zyskaliśmy właściwe zrozumienie jak wielkiej wagi jest najmniejszy okruch z błogosławieństw będących udziałem chrześcijanina, to powinniśmy udać się do Słowa Bożego, tak jak uczynili to ludzie z Berei, aby upewnić się, że te rzeczy tak się mają. Uważam, że jeśli gdzieś występuje beztroska wobec Słowa Bożego, to oznacza, że nie mamy w naszych sercach właściwego zrozumienia wielkości błogosławieństw udzielonych chrześcijanom, gdyż w przeciwnym razie stałyby się one przedmiotem bardziej gorliwego i zniecierpliwionego poszukiwania. Te rzeczy są tak ważne – sprawy których to dotyczy są tak istotne – że nie powinniśmy niczego przyjmować ślepą wiarą, nawet gdyby mówca była apostołem.
czytaj dalej