Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.

– Przypow. Sal. 1:7.

Wstęp przedstawia cel tej Księgi Mądrości. Księga ta rozpoczyna się od szlachetnego zdania.„Nie ma”—jak to zauważył biskup Patrick — „takiej mądrej instrukcji w żadnej z ich ksiąg (mowa o pogańskich etykach), jaka jest w księgach Salomona, gdzie podaje on podstawę wszelkiej mądrości.”

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Tak też powiedział Job (Joba 28:28). Tak samo powiedział ojciec mądrego człowieka (Psalm 111:10).

czytaj dalej