Artykuły Chrześcijańskie

Ofiara Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz. Boże” (Psalm 51:19). Ten psalm jest nazwany Psalmem pokutnym Dawida. Słusznie został tak nazwany, ponieważ jest to Psalm, który ukazuje głęboki smutek, jaki odczuwał Dawid z powodu swojego okropnego grzechu popełnienia cudzołóstwa z Batszebą i zabicia jej męża, Uriasza. Ta historia jest opisana w 11 i 12 rozdziale II Księgi Samuela. Dawid miał w swoim sercu wiele obaw, kiedy tylko jego ducha opanowało przekonanie i osądzenie. Najpierw woła o zmiłowanie, potem wyznaje swój straszny grzech, a następnie opłakuje grzeszność swojej natury. Czasami prosi o omycie i uświęcenie, a potem boi się, że Bóg go odrzuci sprzed swego oblicza i zabierze od niego całkowicie swojego Ducha Świętego. Tak to trwa dotąd, aż dochodzi do wersetu, który zacytowaliśmy. Tutaj znajduje pokój dla swojego umysłu, ponieważ znajduje w sobie takie serce i ducha, których Bóg nie odrzucił. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony”, to tak, jakby mówił dziękuję Bogu, że to mam”. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże,” mówi Dawid i jak gdyby mówi tu Dzięki Bogu, że to mam.” czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Na ile ja rozumiem, krzyż w Słowie Bożym zawsze oznacza śmierć, Krzyż w połączeniu z Chrystusem zawsze oznacza śmierć Chrystusa. Jedynym celem krzyża jest uśmiercenie, a nie ożywienie. Może to być cierpienie, ale prędzej czy później oznacza to śmierć. W większości przypadków dotyczy to wszystkich. Trudno mi wyjaśnić dlaczego niektórzy uważają to za życie w nędzy. Kiedy nasz Pan powiedział swoim uczniom, że jeżeli nie wezmą krzyża, to nie mogą być Jego uczniami, to nie mógł mieć na myśli tego, że tak trudnym miało być dla nich wykonywanie jego woli. Uważam, że On po prostu wyrażał językiem obrazowym to, że mają się stać uczestnikami Jego śmierci i zmartwychwstania, poprzez ukrzyżowanie starego człowieka z Nim, i życie w nowym człowieku – w zmartwychwstałym życiu Ducha. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Pokuta to ciągły akt odwracania się; pokuta, z której nigdy się nie pokutuje; odwrócenie, które nigdy nie zamieni się w głupotę. Prawdziwy pokutnik zawsze ma w sobie coś, od czego może się odwrócić i nigdy nie może być za blisko Boga; nie tak blisko Niego jak był kiedyś i dlatego odwraca się i odwraca, aby mógł przybliżyć się do Boga, to jest jego główne dobro i jedyne szczęście, maksymalne optymalne, największe i najlepsze.”

Thomas Brooks

Artykuły Chrześcijańskie

“Nie może być prawdziwej społeczności z Bogiem, jeżeli osobista świętość nie będzie pilnie pielęgnowana. “Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy” (I Jana 1:6). Osobista świętość może wypływać tylko z działania Słowa Bożego na nasze czyny i drogi.”Słowa ust twoich zachowały mnie od ścieżki złej.” Nasza ciągła porażka w służbie kapłańskiej może być przypisana naszemu zaniechaniu w korzystaniu z miednicy. Jeżeli nasze drogi nie są poddane oczyszczającemu działaniu Słowa, jeżeli trwamy w pogoni za, albo praktykujemy to, co zgodnie ze świadectwem naszego sumienia jest wyraźnie potępione przez Słowo, to na pewno będzie nam brakowało energii w naszym kapłańskim charakterze. Świadome trwanie w złym i prawdziwa kapłańska służba całkowicie wykluczają się wzajemnie. “Uświęć ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą.” Jeżeli mamy na sobie jakąś nieczystość, to nie możemy cieszyć się obecnością Boga. Efektem Jego obecności byłoby wtedy przekonanie nas poprzez Jego święte światło. Ale kiedy poprzez łaskę otrzymujemy możliwość oczyszczenia się, poprzez posłuszeństwo Słowu Bożemu, wtedy otrzymujemy moralne uzdolnienie, aby cieszyć się Jego obecnością.”

C.H. Mackintosh

Artykuły Chrześcijańskie

“Tylko wtedy gdy Słowo Boże jest przyjmowane z miłością do Niego, kiedy wzrasta i działa w nas, wtedy możemy poznać Jego prawdę; możemy wiedzieć, że jest to Prawda Boża. Wtedy, gdy żyjemy słowami Jezusa w miłości i posłuszeństwie, zachowując i wypełniając je, Prawda z nieba, moc boskiego życia, która jest w nich, objawi się nam.

Chrystus jest Prawdą; w Nim miłość i łaska, samo życie Boże przyszło na świat jako cielesna istota żyjąca, potężna moc, coś nowego, czego nie było nigdy wcześniej na ziemi (Ew. Jana 1:17); poddajmy się żyjącemu Chrystusowi, aby posiadł nas i rządził nami jako żywa Prawda, a wtedy Boże Słowo będzie Prawdą dla nas i w nas.”

Andrew Murray

Artykuły Chrześcijańskie

“Ten, kto usługuje w Duchu, prezentuje Chrystusa zawsze jako jedyną rzecz, którą chce osiągnąć i utrzymać. Przedstawia Go jako źródło wszelkiej radości dla serca w Jego własnym bezchmurnym świetle, również w tym okresie doświadczeń i zła. Pokazuje i podkreśla, że nie brakuje mocy do niczego, kiedy człowiek trwa w świadomej społeczności z Nim. Przedstawia człowiekowi żywy kontrast, polegający na tym, że z jednej strony osądza i potępia własne drogi i uczucia człowieka, a z drugiej strony z radością zachwyca go naturą Tego, który go umiłował i oddał Siebie Samego za niego; i ta natura — nowa natura – jest promowana i odżywiana przez każde spojrzenie na Chrystusa.”

J.B. Stoney

Artykuły Chrześcijańskie

“Droga jest niewypowiedzianie ciężka i w każdej chwili jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo zboczenia z niej.

Jeżeli spojrzymy na nią, jako na tą, po której idziemy w posłuszeństwie aż do ostatniego rozkazu; jeżeli stale boimy się o siebie, to naprawdę jest to droga niemożliwa do przejścia. Ale jeżeli widzimy Jezusa Chrystusa który idzie przed nami, nie zbłądzimy. Jeżeli będziemy martwili się niebezpieczeństwami które nas otaczają; jeżeli będziemy spoglądali na drogę, zamiast na Tego, który idzie przed nami, to już zbaczamy z drogi. Bo On Sam jest Drogą, tą wąską Drogą i prostą Bramą. On, i tylko On, jest końcem naszej podróży.”

Dietrich Bonhoeffer

Artykuły Chrześcijańskie

“Gdybyś tylko wiedział jakie są przywileje sług Chrystusa, powiedziałbyś, że najszczęśliwszymi ludźmi na świecie są ci, którzy ustawicznie chodzą z Nim. Jego prawa są wypisane nie krwią Jego poddanych, tak jak w przypadku szatana, ale Jego własną. Wszystkie Jego przykazania są aktem łaski. Być posłanym przez Niego jest przywilejem, a otrzymanie zadania, które trzyma cię w Jego towarzystwie, jest wystarczającą nagrodą za odbytą służbę.”
William Gurnall