Manna

Lepiej drżyjcie! Nie grzeszcie! Opamiętajcie się z głębi serca,gdy na posłaniach leżycie-i zamilczcie! Sela(…).
To wezwanie nigdy się nie zmieni. Nie grzeszcie to nie tylko przestańcie robić pewne rzeczy. Grzech to chybianie celu. Rozmijanie się z tym, do czego zostałem powołany. Nieposłuszeństwo Bogu i poddanie się swojemu egoizmowi. To grzech…Jak z tym skończyć i jak zacząć inaczej? Opamiętajcie się z głębi serca…jak to zrobić? Powiem Panu dziś,że chcę. To mój początek.

Manna

Pamiętajcie! Pan tego,który jest Mu oddany,otacza szczególną troską,On słyszy,gdy do Niego wołam(…) 
“Pamiętaj” to znaczy – miej to zawsze żywe w swoim patrzeniu na świat. Więc pamiętaj,że Bóg na oddanie reaguje w specjalny sposób. Otacza troską, słyszy wołanie., czyni o wiele,wiele więcej niż się spodziewam. Jego myśli są wyższe i głębsze niż zdołałbym pomyśleć. Dziś czekając na Niego i wołając do Niego, myślę jak jestem Mu oddany…

Manna

Jak długo wy,wpływowi będziecie deptać mą godność?Jak długo hołdować próżności i wymyślać kłamstwa? Sela(…) 
Niepowodzenia rodzą w nas pytania i pretensje do całego świata i Boga. Dlaczego innym się wiedzie a nam wszystko wymyka się z rąk. Pan wie i widzi. Najciemniej jest tuż przed świtem. Najtrudniej zachować spokój pośród burzy. Wytrzymać w cierpliwości. Wytrzymaj. Już zrodziło się rozwiązanie. Poczekasz? Trwaj w pokoju…

Manna

Ty mnie wyrwałeś z niedoli,a teraz okaż mi łaskę i wysłuchaj modlitwy(…)! 
Miłosierdzie często mylimy z łaską. Pan wiele razy okazywał nam właśnie miłosierdzie a więc wyraził swoje współczucie wobec nas, bezinteresownie działając w naszym życiu. Tu psalm mówi o ratunku z niedoli. Niekiedy ludziom to wystarczy. Ale dalej czytamy prośbę o łaskę, a więc niczym nie zasłużony dar, udzielony przez Boga człowiekowi. Potrzebujemy Jego łaski bardziej niż tylko miłosierdzia. W świecie mówi się, że lepiej dostać wędkę niż rybę. To w niedoskonały ale wyraźny sposób pokazuje różnicę pomiędzy łaską a miłosierdziem. 

Manna

Boże mojej sprawiedliwości,odpowiedz na me wołanie(…)
Sprawiedliwość wg. powszechnej definicji to uczciwe,prawe postępowanie w odniesieniu do obowiązującego prawa i reguł uznawanych wśród ludzi za ogólne normy. My tak jak Psalmista naszą sprawiedliwość mamy widzieć w Bogu. Boża sprawiedliwość więc, to postępowanie wg. Bożego prawa i uczciwości. Czy jednak tak jest w moim życiu? Czy Jego prawo czy moje, własne oparte na “ja”, “mnie”, “moje” mieszka w moim sercu? Wołam o Jego odpowiedź czy szukam swojej? Czy i jaką sprawiedliwością żyję? Jego czy moją? Panie pomóż nam wrócić do Ciebie…

Manna

Pan niesie wybawienie! Na Twoim ludzie spoczywa Twe błogosławieństwo. Sela (…).
Świadomość realności Bożych obietnic jest dla Dawida żywa. On wie. Jest pewien. Pan wybawia i błogosławi tych, którzy są Jego. Tak żył Dawid, ale czy wiem – wierzę i ufam, że to rozciąga się też na mnie? Czy chcę takiego życia? A Ty?

Manna

Niestraszne mi zastępy przeciwników, Niech na mnie zewsząd nastają! Powstań Panie!
Ocal mnie, mój Boże! Uderzyłeś już w szczękę wszystkich moich wrogów, Połamałeś już
zęby bezbożnych.
Ufność nie opiera się na tym, co było kiedyś. Ona buduje się na rzeczywistości. Wtedy niestraszne są zastępy przeciwników. Ich próby stają się bezowocne. Potrzebujemy trwania w Nim. Pasa prawdy, pancerza sprawiedliwości, tarczy wiary, hełmu zbawienia i miecza Ducha. Dziś, tu i teraz.

Manna

Położyłem się i zasnąłem a potem się obudziłem ,gdyż Pan nieustannie mnie wspiera(…).
Dawid zdradzony i ścigany przez swego syna Absaloma składa nam świadectwo. Świadectwo to nie uczucia, emocje czy wrażenia związane z Bożym działaniem. To prawda doświadczenia tego, jak działa Pan w naszym życiu. Pomimo zamętu i zagrożenia, Pan daje Dawidowi cudowne wsparcie. Zsyła sen i chroni. Nieustannie wspiera. Czy dziś także widzę to w moim życiu? Czy tak doświadczam mego Pana?

Manna

Znów do Pana skieruję wołanie, On mi odpowie ze swojej świętej góry. Sela (…). 

Pan widzi, słyszy i działa. Jednak zawsze też czeka na ten moment, gdy ja i Ty wołamy do Niego. Nigdy, nawet na swojej świętej górze nie jest zbyt daleko…Gdy oddajemy życie w Jego ręce. Gdy widzimy że to Nim i tylko w Nim żyjemy i poruszamy się. Gdy porzucamy mylne przekonanie o naszej niezależności, własnych możliwościach i samodzielności. Wtedy odpowiada. Zawołasz dziś do Niego? Ja zawołam.

 

Manna

Niejeden gdy mówi o mym życiu, Twierdzi, że Bóg już nie przyjdzie mi z pomocą. Sela. Ale Ty Panie jesteś mą tarczą i chwałą! Ty podnosisz moją opuszczoną głowę(…). 

List do Hebrajczyków mówi, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Gdy chwytamy się wiary, wszystkie okoliczności ustępują. Jeśli nawet brak nam wiary On staje się naszą tarczą/zasłoną. Gdy serce zaczyna pulsować dziękczynieniem, moja głowa powoli może się podnieść…