Artykuły Chrześcijańskie

Panie, mam tak wielu nieprzyjaciół, tylu ludzi przeciwko mnie powstaje! Niejeden, gdy mówi o mym życiu, twierdzi że Bóg już nie przyjdzie mi z pomocą. Sela (…). 

Każdy doświadcza czegoś podobnego w swoim życiu. Wszystko nas zniechęca, podkopuje naszą nadzieję, powoduje lęk i obawy, o to, co dalej. Znikąd pomocy ani zachęty. I wtedy, gdy ciemność prawie nas już ma, wtedy jaśnieje świt. Przychodzi światło Pana. Dopiero wtedy. Dlaczego tak? Abyśmy zrozumieli, że nic w nas samych i z nas samych nie pomoże. Tylko oczy skierowane na Niego i On sam. Świat zawiedzie. Nasza siła zawiedzie. On przeciwnie. Nigdy nie zawodzi i nie spóźnia się. Nigdy i z niczym.

 

Manna

Psalm Dawida. Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem (…).

Pozostajemy przy wierszu pierwszym. To bolesne i trudne gdy ktoś bardzo bliski, wobec kogo mieliśmy pewne plany i oczekiwania, staje się dla nas nie tylko rozczarowaniem, ale wręcz wrogiem. Nie zrobiliśmy przy tym niczego, co mogłoby taką postawę wzbudzać. Tak właśnie czuł się Dawid. Darował synowi wiele przewinień. Wciąż miał wobec niego dobre myśli. Absalom jednak knuł i działał przeciw ojcu. To trudne przeżycie. Czy jednak my także nie działaliśmy jak niewierny syn wobec naszego Ojca w niebie?

Manna

Psalm Dawida. Uciekał wtedy przed swoim synem Absalomem (…).

Historia ta opisana jest w 2 Księga Samuela 15,13-17,22. Ukochany syn, którego imię znaczy „Bóg Ojciec jest pokojem”, spiskuje przeciw swemu ojcu Dawidowi, który musi opuścić swój pałac i królestwo. W takim momencie zaczyna się ten psalm…

Manna

Tak więc, królowie, okażcie rozsądek, Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi: Służcie Panu z bojaźnią, Cieszcie się, lecz drżyjcie! Złóżcie hołd Synowi, by się nie rozgniewał, A wy, abyście przez to nie zgubili drogi! Gdyż Jego gniew wywołać nietrudno, Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w Nim szukają schronienia.

Słyszymy: okażcie rozsądek, nie lekceważcie przestróg, służcie Panu z bojaźnią, cieszcie się lecz drżyjcie, złóżcie hołd Synowi. Są to bardzo dokładne wskazówki dla nas i ostrzeżenia. Jeśli nie posłuchamy to spotka nas Jego gniew i zagubienie. Jest też obietnica o błogosławieństwie szukania w Nim schronienia. On mówi i oto wciąż stoimy przed jasnym wyborem. Czy chcemy żyć przeciw czy też zawołać: Przyjdź Panie Jezu? Przyjdź…

Manna

Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody, oddam na własność ziemię po jej krańce. Będziesz je łamał żelaznym berłem, pokruszysz jak gliniane dzbany(…).

Ojciec oddaje Synowi całą władzę. On podporządkuje sobie wszystko. Naczynia gliniane, którymi jesteśmy też. Ma do tego nie tylko prawo, ale też berło, którym jeśli trzeba to prawo wyegzekwuje. Może nasze życie napełnić sobą i swoim Duchem lub je skruszyć. Modlę się o to pierwsze…

 

Manna

Obwieszczam ten dekret Pana, powiedział On do Mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem(…).
Król na Syjonie to Syn. W przeciwieństwie do nas zrodzony a nie stworzony. Jeśli Syn to też i prawowity Dziedzic. On ma królować dekretem Pana. Wyraża Jego władzę i Jego wolę. Czy tak jak Pan, Syn także panuje w moim życiu? Czy może nadal stoję po stronie tych,którzy podjęli bunt? Panie króluj w moim życiu. Niepodzielnie.
Manna

W końcu przemówi do nich w swoim gniewie,a Jego uniesienie ich przerazi: Ja ustanowiłem własnego króla na Syjonie,Mojej świętej górze!
Gdy Pan zapowiada gniew to znaczy,że to będzie przerażające. Jego decyzje są nieodwołalne a wola niezłomna. Jednak Jego sługi wiedzą,że Pan jest też sprawiedliwy i miłuje tych,którzy są Jego. Oni drżąc ufają i otoczeni Jego miłością czekają z wiarą na spotkanie z Nim. Czy jestem wśród nich? Czy jestem gotów?
Manna

Pan widzi z nieba ich śmieszność, patrzy na nich z politowaniem!
A więc Pan widzi ten bunt,to nastawienie i motywację człowieka. Widzi tę śmieszność – buntu, knowań i nieposłuszeństwa. Patrzy z politowaniem, gdy stworzenie podejmuje walkę ze Stwórcą. Nie pozwól mi dziś stawać w takiej pozycji względem Ciebie Boże. Panie nie daj bym nawet w myślach znikczemniał do tego  żałosnego stopnia.
Manna

Dlaczego zbuntowały się narody, A ludy radzą daremnie? Powstają ziemscy królowie I wspólnie spiskują książęta przeciwko Panu i Jego Pomazańcowi. Zerwijmy ich więzy! Zrzućmy z siebie ich pęta!
To trudny fragment,ale obrazuje konflikt panujący w świecie. Świat reprezentowany przez wszystkich królów i książęta a także narody i ludy stoją przeciw Panu – Jego panowaniu, ale także Jego Pomazańcowi – Chrystusowi.  Oto stworzenie uwiedzione złudzeniem wybicia się na niezależność, zerwania rzekomych więzów chce walczyć ze Stwórcą. Dlaczego? Czy wolność bez Boga jest naprawdę wolnością? Czy życie z Nim jako Panem i trwanie w zależności od Jego łaski jest zniewoleniem? Oto ważne pytanie. Najważniejsze. Dziś. Czy dołączam do buntu czy staję za Panem?
Manna

Pan bowiem strzeże poczynań sprawiedliwych, Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną.
Słowo „bowiem” to nie tylko łącznik z poprzednimi wierszami,ale podkreślenie wagi obietnic Bożych i pewności ich spełnienia. To mocne potwierdzenie nadziei,która nigdy nie zawodzi. Jesteśmy strzeżeni lub przegrani. Zależy to od pozycji wobec Boga,jego Prawa i naszych wyborów. Żyjmy mądrze stojąc na fundamencie Chrystusa. Nigdy się nie zawiedziemy.