Artykuły Chrześcijańskie

Krzyż w naszym doświadczeniu musi być prawdziwy realny, rzeczywisty, musi być naszą jedyną ucieczką. Dlaczego jest tak mało prawdziwej rzeczywistości duchowej? Bo nie uczymy ludzi umierania z Chrystusem, ale życia w mocy ich konającego człowieczeństwa. Chlubimy się nie naszą słabością a siłą. Wartości, które Chrystus ogłosił fałszywymi, zwykłymi śmieciami, powróciły do łask, uznane zostały za ewangeliczne i promowane są jako treść życia i istota chrześcijańskiej drogi. Prawdziwy krzyż niszczy zaufanie pokładane w ciele, sprowadza przekleństwo na wszystko co pochodzi z ciała, zgładza ludzi (czyni ich martwymi dla świata i grzechu), upodabnia nas do Chrystusa Jezusa Pana naszego. Sam krzyż musi być dla nas czymś, czym się chlubimy, co odróżnia nas od świata.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Jaki apel został skierowany w poselstwie do zboru w Laodycei? “To mówi Duch.” A co mówi Duch? “Temu, który zwycięży.”

Który zwycięży co? Ten straszny stan rzeczy – tą tragiczną słabość duchową, upadek, ślepotę, obojętność! W rezultacie Duch mówi: “W pośród tego wszystkiego, chcę aby niektórzy powstali, zrzucili to z siebie … i przyszli do Boga w desperacji, by uratował tę sytuację.”
Czy odpowiemy na to?

Duch mówi: “Temu, który zwycięży.” Czy odpowiemy? Czy mamy uszy do słuchania tego, co mówi Duch? Czy wpada to tylko do naszych umysłów .jako szczególne nauczanie, doktryna czy pomysł? Boże, nie dopuść!

Wierzcie mi, że nie jest to przemawianie. Zostało to wyciśnięte jak krew i ataki wroga w tym kierunku są nie do opisania. Było to zwalczane do ostatniej chwili. Nieprzyjaciel próbował to powstrzymać – przeszkodzić tym słowom i w końcu zabrać nas stamtąd. Istniał poważny konflikt, dniem i nocą.
Z pewnością, jeżeli jest to prawdą, nie będziesz tego traktował, jako zwykła rozprawę! Z pewnością Duch coś mówi! A co mówi? Bóg pragnie, aby grupa tych, którzy mogą zostać nazwani zwycięzcami, którzy w mocy Ducha Świętego, weźmie na siebie ciężar interesów Pana we wszechświecie … upewniła się, że On będzie miał Swoje prawa, że póki ma nieprzyjaciela, zachowa życie duchowe wielu Swoich ludzi i utrzyma Swoje świadectwo na ziemi.
Czy poświęcimy się temu? Niech Duch Święty nam w tym pomoże!
T. Austin-Sparks (1926)