Artykuły Chrześcijańskie

Jak piękny jest  TEN który stworzył każda roślinę idealnie zgodnie z jej rodzajem
Jak piękny jest TEN który pokochał grzeszny świat
Jak piękny jest TEN który dał swojego jedynego syna aby uratować ginący świat
Jak piękny jest TEN który daje życie
Jak piękny jest TEN który dotrzymuje każdej z obietnic
Jak piękny jest TEN który broni bezbronnych
Jak piękny jest TEN który raduje się gdy jedna dusza odwróci się od nieprawości do NIEGO
Jak piękny jest TEN który daje spokój w czasach niepokoju
Jak piękny jest TEN który z nieskończoną miłością przyjmuje każdego potrzebującego

Artykuły Chrześcijańskie

Całkowicie niemożliwe do wyrażenia i opisania jest boskie piękno świecące jak błyskawica; słowa nie potrafią tego wyrazić, ani ucho usłyszeć. Jeżeli wymienimy jasność świtu, albo czystość światła księżyca, albo jasność promieni słońca, to żadne z nich nie jest godne porównania z chwałą prawdziwego światła i jest bardziej oddalone od niego niż najgłębsza noc i najstraszniejsza ciemność od jasnego światła południa. Kiedy to piękno niewidzialne dla fizycznych oczu i dostępne tylko dla duszy i myśli oświeciła jakiegoś wierzącego, raniąc go nieznośnym tęsknym pragnieniem, to z obrzydzeniem dotyczącym ziemskiego życia, wolał: czytaj dalej