Artykuły Chrześcijańskie

Żeby Chrystus musiał przyjść z wiecznego łona Ojca w rejon smutku i śmierci; żeby Bóg musiał być objawiony w ciele, Stwórca stać się stworzeniem, żeby ten, który był odziany chwałę, musiał być ubrany w łachmany; Ten, który wypełniał niebo i ziemię swoją chwałą by złożony w grobie; żeby moc Boża musiała uciekać przed słabym człowiekiem, Bóg Izraela do Egiptu; żeby Bóg zakonu musiał być poddany Zakonowi, Bóg obrzezania obrzezany, Bóg, który stworzył niebo pracować w prostym zawodzie Józefa. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

“Pokuta to ciągły akt odwracania się; pokuta, z której nigdy się nie pokutuje; odwrócenie, które nigdy nie zamieni się w głupotę. Prawdziwy pokutnik zawsze ma w sobie coś, od czego może się odwrócić i nigdy nie może być za blisko Boga; nie tak blisko Niego jak był kiedyś i dlatego odwraca się i odwraca, aby mógł przybliżyć się do Boga, to jest jego główne dobro i jedyne szczęście, maksymalne optymalne, największe i najlepsze.”

Thomas Brooks