Artykuły Chrześcijańskie

Jaki apel został skierowany w poselstwie do zboru w Laodycei? “To mówi Duch.” A co mówi Duch? “Temu, który zwycięży.”

Który zwycięży co? Ten straszny stan rzeczy – tą tragiczną słabość duchową, upadek, ślepotę, obojętność! W rezultacie Duch mówi: “W pośród tego wszystkiego, chcę aby niektórzy powstali, zrzucili to z siebie … i przyszli do Boga w desperacji, by uratował tę sytuację.”
Czy odpowiemy na to?

Duch mówi: “Temu, który zwycięży.” Czy odpowiemy? Czy mamy uszy do słuchania tego, co mówi Duch? Czy wpada to tylko do naszych umysłów .jako szczególne nauczanie, doktryna czy pomysł? Boże, nie dopuść!

Wierzcie mi, że nie jest to przemawianie. Zostało to wyciśnięte jak krew i ataki wroga w tym kierunku są nie do opisania. Było to zwalczane do ostatniej chwili. Nieprzyjaciel próbował to powstrzymać – przeszkodzić tym słowom i w końcu zabrać nas stamtąd. Istniał poważny konflikt, dniem i nocą.
Z pewnością, jeżeli jest to prawdą, nie będziesz tego traktował, jako zwykła rozprawę! Z pewnością Duch coś mówi! A co mówi? Bóg pragnie, aby grupa tych, którzy mogą zostać nazwani zwycięzcami, którzy w mocy Ducha Świętego, weźmie na siebie ciężar interesów Pana we wszechświecie … upewniła się, że On będzie miał Swoje prawa, że póki ma nieprzyjaciela, zachowa życie duchowe wielu Swoich ludzi i utrzyma Swoje świadectwo na ziemi.
Czy poświęcimy się temu? Niech Duch Święty nam w tym pomoże!
T. Austin-Sparks (1926)

Artykuły Chrześcijańskie

„Oto zaledwie zarys jego dróg, a tylko jak cichy szept jego słowa
słyszymy! Lecz któż zrozumie grom wszechmocy jego?” (Joba 26:14).

Człowiek potrzebuje mocy
By pomóc tym, którzy jej nie mają,
By wzmocnić bezsilnych,
By doradzić temu, komu brak mądrości,
By głosić tak, jak naprawdę jest,
By odnowić martwego ducha,
By zakryć martwą destrukcję piekła.
Bóg ma wszelką moc
By rozciągnąć wszechświat
Ponad nicością
Zawiesić ziemię na niczym,
On wiąże wilgoć w gęste chmury,
Ustalając granice wód.
On rozdziela morza Swoją mocą,
I On poniża pysznych
Swoją mocą ozdabia niebiosa,
On stworzył nawet oszukańczego węża,
Ale to są tylko odblaski Jego mocy,
Tylko mała cząstka tego, co o Nim wiemy.
On obiecał moc dla wszystkich ludzi,
Kiedy Duch Święty
Zstąpi na nich,
A wtedy będzie słychać grzmot tej mocy –
Grzmot przeciw niesprawiedliwości,
Niemoralności i przestępstwom,
Grzmot przeciw hipokryzji
I panowaniu małych rzeczy
Grzmot przeciw materializmowi
I nienawiści
Ale jeszcze bardziej
Miłość
Jest tym grzmotem mocy.