Artykuły Chrześcijańskie

Człowiek wierzący powinien wyraźnie rozumieć i prawidłowo rozróżniać między obiema fazami krzyża Chrystusa. Nie powinien wyznawać, że cieszy się z jednej, a odrzucać drugiej części.

Jeżeli jego ucho jest otwarte na słuchanie Jego głosu za zasłoną, to powinno być również otwarte na słuchanie Jego głosu poza obozem. Jeżeli wchodzi w przebłaganie, którego dokonał krzyż, to powinien sobie również uświadomić odrzucenie, jakie to pociąga za sobą. To pierwsze wypływa z tej części, która była częścią Bożą w krzyżu, a drugie z tej, która była częścią człowieka. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Błyskawiczne chrześcijaństwo na początku wykazuje tendencje, by akt wiary był końcem, a nie początkiem drogi i w ten sposób tłumi pragnienie duchowego postępu. Brakuje mu zrozumienia prawdziwej natury chrześcijańskiego życia, które nie jest statyczne, lecz dynamiczne i ekspansywne. Ono przeocza fakt, iż nowy chrześcijanin jest żywym organizmem, jakim z całą pewnością jest nowo narodzone dziecko i jako takie, musi być odżywiane i wychowywane, aby zapewnić mu normalny wzrost.

Błyskawiczne chrześcijaństwo nie uwzględnia także tego, iż akt wiary w Chrystusa ustanawia pewną osobistą więź między dwoma inteligentnymi, moralnymi istotami, między Bogiem, a pojednanym z Nim człowiekiem i żaden jednorazowy kontakt między Bogiem i stworzeniem uczynionym na Jego podobieństwo nigdy nie będzie wystarczający do zawiązania bliskiej przyjaźni między nimi.

Próbując wtłoczyć całe zbawienie w jedno lub dwa przeżycia, zwolennicy błyskawicznego chrześcijaństwa ostentacyjnie powołują się na prawo rozwoju, jako powszechnie rządzące całą naturą. Jednakże ignorują uświęcające efekty płynące z cierpienia, noszenia krzyża i praktycznego posłuszeństwa. Pomijają potrzebę duchowego treningu, konieczność kształtowania właściwych nawyków religijnych i potrzebę zmagania się ze światem, diabłem i cielesnością…

A.W. Tozer