Artykuły Chrześcijańskie

“…obecnie jest bardzo wielka potrzeba, aby Kościół powrócił na miejsce, gdzie absolutnym Panem jest Chrystus . . . Najróżniejsze rzeczy weszły na miejsce absolutnej suwerenności Jezusa Chrystusa – to znaczy całkowitego kierownictwa Ducha Świętego. Rady, zarządy, komitety i wszystko inne, tylko nie wyłączne kierownictwo Ducha Świętego. Ta (duchowa) droga jest kosztowna i nie jest wcale łatwa, dlatego wielu z niej rezygnuje i wprowadzają na jej miejsce coś łatwiejszego. Nie jest łatwo czekać na Pana i pozwolić, aby całkowitą władzę sprawował Duch Święty. Jest to trudna droga i na niej będziesz doświadczany, czy sam będziesz brał sprawy w swoje ręce – czy poczekasz na Pana.

T. Austin – Sparks

Artykuły Chrześcijańskie

Kościół jest “światłością świata”, która rozprasza mroki moralnej ignorancji; jest “solą ziemi”, która zachowuje świat od całkowitego zepsucia. Dlatego Kościół musi uczyć ludzi jak żyć i jak umierać, przedstawiając światu Boży plan regulujący wszystkie sfery życia i działania. Musi podnosić alarm przeciw degeneracji społeczeństwa, a dla bezdrożach stawiać drogowskazy.