Artykuły Chrześcijańskie

Człowiek, który uważa siebie za coś, nie jest ubogi w swoim sercu i nie szuka Boga. Dlatego Paweł mówi w Galacjan 6:3; Jeśli bowiem ktoś mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Powodem jest to, że tylko Bóg jest wszystkim. Jeżeli chcesz się uczyć poznawać Boga, to musisz nie tylko poznać to, że on jest wszystkim, ale musisz uchwycić się tego w swoim sercu i demonstrować to w sobie. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Kiedy wjeżdżałem do lasu, ze względu na zdrowie, było to w 1737 roku, zsiadłszy z konia w wyznaczonym miejscu i zgodnie z powszechny zwyczajem spacerując dla pobożnej kontemplacji i modlitwy, miałem wizję. Było to dla mnie coś nadzwyczajnego, coś z chwały Syna Bożego jako Pośrednika między Bogiem a człowiekiem, coś z Jego wspaniałej, wielkiej, pełnej, czystej i słodkiej łaski i miłości oraz cichego, i delikatnego zstąpienia.

Ta łaska pojawiła się tak cicho i słodko, ale oprócz tego pojawiło się coś spoza niebios, osoba Chrystus zstąpiła w sposób niewypowiedzianie cudowny i ta wspaniałość była tak wielka, że była w stanie pochłonąć wszystkie myśli i koncepcje. Według mojego osądu trwało to jakąś godzinę, większą część tego czasu spędziłem w potopie łez i na głośnym łkaniu. Poczułem w duszy gorące pragnienie, coś czego nie umiem inaczej wyrazić, aby być oczyszczonym i unicestwionym, leżałem w prochu i byłem wypełniony tylko Chrystusem, chciałem Go kochać czystą i świętą miłością, ufać Mu, żyć dla Niego, służyć Mu i być doskonale uświęconym, będąc przy tym oczyszczonym przez tę boską i niebiańską czystość.

Edwards