Artykuły Chrześcijańskie

Jak piękny jest  TEN który stworzył każda roślinę idealnie zgodnie z jej rodzajem
Jak piękny jest TEN który pokochał grzeszny świat
Jak piękny jest TEN który dał swojego jedynego syna aby uratować ginący świat
Jak piękny jest TEN który daje życie
Jak piękny jest TEN który dotrzymuje każdej z obietnic
Jak piękny jest TEN który broni bezbronnych
Jak piękny jest TEN który raduje się gdy jedna dusza odwróci się od nieprawości do NIEGO
Jak piękny jest TEN który daje spokój w czasach niepokoju
Jak piękny jest TEN który z nieskończoną miłością przyjmuje każdego potrzebującego

Artykuły Chrześcijańskie

Jeżeli ten stary człowiek umrze, nowy człowiek będzie żył. Jeżeli umrze w tobie duma, poprzez Ducha Świętego obudzi się pokora. Jeżeli umrze gniew, w jego miejsce zostanie zasadzona łagodność. Jeżeli umrze chciwość, wzrośnie w tobie ufność w Boga. Jeżeli umrze w tobie miłość świata, w jej miejsce wzbudzi się Boża miłość. To jest nowy, wewnętrzny człowiek z jego członkami; to jest owoc Ducha Świętego; to jest żywa, działająca wiara. To jest Chrystus w nas i Jego szlachetne życie; to jest nowe posłuszeństwo, nowe przykazanie Chrystusa, to jest owoc nowego narodzenia w nas, w którym musimy żyć, jeżeli chcemy być Bożym dzieckiem. Tylko ci, którzy żyją w tym nowym narodzeniu, są dziećmi Bożymi.

Johann Arndt (1606)