Artykuły Chrześcijańskie

Złóżmy wizytę dwóm rodzinom i posłuchajmy, co oni mają do powiedzenia.   W pierwszym domu, do którego wchodzimy, zastajemy wszystkich drżących ze strachu i rozpaczy.

—Cóż jest przyczyną tej bladości i drżenia? — zapytujemy.

Pierworodny syn informuje nas, że poprzez kraj przechodzi Anioł Śmierci, i że on nie jest całkiem pewny, jak będzie się przedstawiała jego sprawa w tym poważnym momencie.

— Gdy ów Anioł Niszczyciel przejdzie obok naszego domu — powiada on — a przeminie noc sądu, wówczas będę wiedział, że jestem bezpieczny, Ale aż do tej chwili nie widzę jak bym mógł być całkowicie pewny, że nic mi nie grozi. Tutaj obok, nasi sąsiedzi mówią, że oni są pewni zbawienia, ale my myślimy, że jest to zbyt wielka pewność siebie. Wszystko, co mogę uczynić, to spędzić tę długą noc w nadziei, że wszystko będzie dobrze.

— Ale czy Bóg Izraela nie dał Swemu ludowi sposobu do uzyskania bezpieczeństwa? — zapytujemy.

— Oczywiście — odpowiada — i my uczyniliśmy wszystko, co należało uczynić, aby uniknąć tego sądu. Krew jednorocznego baranka bez zmarszczki i skazy i wiązka hizopu została użyta według polecenia, do pomazania górnej belki i boków naszych odrzwi, niemniej wciąż jeszcze nie jesteśmy całkowicie pewni, że nic nam nie grozi.
czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Kochani,(…) jako, że siedzi On obecnie po prawej ręce Boga, tak jak Ojciec. Nie ma dla mnie potrzeby, aby Go wam przedstawiać. Nawet gdyby tak było, byłoby to niemożliwym dla mnie.

Co powiedział człowiek, który kochał Go najbardziej i znał Go najlepiej? „Kiedy ujrzałem Go, upadłem do Jego stóp jak martwy.” (Obj 1.17)
.
Teraz “rozważcie, jak wielki był ten człowiek”, kiedy każdy anioł składa Jemu hołd i przy imieniu Jezusa każde kolano robi ukłon, wszystko w niebie, tak jak w przyszłości każde kolano zegnie się na ziemi i wszystko pod ziemią, ponieważ Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
.
Charles Spurgeon
Artykuły Chrześcijańskie

Naucz mnie, JHWH, drogi Twoich postanowień, a będę jej strzegł aż do końca.

Daj mi zrozumienie, bym strzegł Twojego Prawa; abym go przestrzegał całym
sercem.

Spraw, bym chodził ścieżką Twoich przykazań, gdyż w niej mam upodobanie.

Nagnij moje serce do Twoich świadectw, a nie do zysków.

Odwróć moje oczy, aby nie patrzyły na marność, ożyw mnie na Twojej drodze.

Utwierdź swoją wypowiedź względem Twojego sługi, który się oddał Twojej bojaźni.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Życie Jezusa Chrystusa jest wielkie we wszystkim. Ono jest tak czułe i tak szlachetne, że nigdy nie jest małe, czy średnie — ono jest tak nieegoistyczne, że nigdy nie przestaje być imponujące, ono jest tak łaskawe, że jest ono wybitnie wspaniałe.

Nade wszystko jest ono pełne prawdy, zrozumiałe, szczere, naturalne. Nikt nigdy nie myślał dotąd o Jezusie, jako o udającym — On stanowi samą realność. On jest tak prosty, tak nie udawany, prawdziwie „Święte dziecko Jezus,” tak, że w tym jest wielki ponad wszystkim.

Nigdy nie było człowieka tak całkowicie widzianego jako Chrystus i dotąd nie było człowieka tak mało zrozumianego. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Panowie i Przyjaciele, macie swoje życie w swoich rękach(…)

Po pierwsze, nawiążcie i zachowajcie społeczność z Bogiem. Wasza siła, by stać, i by wytrzymać wszystkie ataki zależy od waszej społeczności z Bogiem. Społeczność z Bogiem jest tym, co sprawi, że staniecie mocno przeciwko i zatriumfujecie nad wszystkimi wrogami, trudnościami, niebezpieczeństwami i wszelkimi rodzajami śmierci.(…)

Powiedzeniem starego hrabiego Essex było, że nigdy nie bał się
walczyć – z wyjątkiem sytuacji, gdy był świadomy jakiegoś grzechu, którym
sprowokował Boga i utracił społeczność z Nim.

Podczas gdy Samson zachowywał swoją społeczność z Bogiem, żaden
wróg nie mógł się przed nim ostać, Samson kontynuował zwyciężanie,
wyruszał, tylko aby zwyciężać, i kładł trupem stos na stosach; jednakże kiedy spowodował zerwanie swojej społeczności z Bogiem,                          to szybko upadł, i to łatwo i smutno przed swoimi wrogami. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Jak wielki był ten człowiek“, że kiedy przyszedł, święci oczekiwali na Niego – Symeon i Anna nie potrafili odejść, dopóki On się nie pojawił. Aniołowie stanęli na palcach gotowi, by zniżyć się i śpiewać. „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.” Pokorni pasterze, gdy doglądali swych stad, czynili to, lecz czekali na sygnał, by pospiesznie przyjść i uwielbić Go. Mędrcy ze Wschodu zapomnieli o zmęczeniu długą podróżą, tak, że mogli położyć swe złoto i kadzidło u Jego stóp.                „Jak wielki był ten człowiek” kiedy będąc urodzonym i położonym w żłobie, cała ziemia została poruszona poprzez Jego pojawienie się.

Charles Spurgeon

Artykuły Chrześcijańskie

Na pustyni znajdujesz Boga początków, a nie Boga dokonań czy upiększeń. Aby dobrze zrozumieć: znajdziesz Boga Stwórcę, a nie dekoratora.

Sądziłem przez długi czas, że modlitwa jest pewnego rodzaju kosmetyką duchową, uporządkowaniem najlepszej części mojego jestestwa. Myślałem, że wyjdę z niej przypudrowany kontemplacją, natłuszczony dobrymi uczuciami, pokryty pyłem światła nadprzyrodzonego. Trochę lepszy, trochę pokorniejszy, posłuszniejszy, czystszy, wrażliwszy, szlachetniejszy. Trochę bardziej chrześcijański z twarzą oczyszczoną z wad a więc sympatyczniejszy dla innych.

Zrozumiałem tymczasem, że prawdziwa modlitwa nie ma nigdy charakteru retuszu, politury, odrestaurowania. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości— Psalm 111:10 Byłoby to naprawdę dziwne, gdyby było inaczej. Jeżeli w ogóle wierzymy w Boga Stwórcę, Dawcę każdego dobrego daru i jeżeli wierzymy, że jest to Jego życzeniem, aby ludzie uznawali Jego autorytet i poddawali się pod Jego prowadzenie, to musimy wierzyć, że On będzie dawał Swoje najlepsze dary, szczególnie takie jak dar mądrości tym, którzy poddają się Jego autorytetowi i pragną się Jemu podobać. Założenie, że ten dar jest tak samo udzielany bezbożnym jak i wszystkim innym sugeruje, że Bóg nie bierze pod uwagę żadnych moralnych różnic i że nie jest to symbolem Jego satysfakcji, żeby udzielać tego daru tym, którzy chcą Mu szczerze służyć. On niewątpliwie udziela wielu darów bezbożnym na jakiś czas po to, aby ich prowadzić do upamiętania, kiedy doświadczają Jego dobroci. Ale Jego najlepsze dary są udzielane po, a nie przed ich upamiętaniem.

Czy można zatem powiedzieć, że niereligijny świat jest bez mądrości? Czy nie ma on takich ludzi jak Arystoteles, Sokrates, Tycjusz, Goethe, Gibbon? Musimy zrozumieć co to jest mądrość. Mądrość to nie jest jakaś ilość wiedzy. Odpowiednia wiedza jest nieodzowna dla mądrości. Człowiek, który nie ma wiedzy odpowiedniej dla swojej pozycji, który nie zna siebie w relacji do Boga i innych ludzi, który jest źle poinformowany w odniesieniu do swoich obowiązków, niebezpieczeństw, konieczności, choćby napisał wiele książek o najbardziej egzaltowanym charakterze, to jednak musi być określony jako człowiek bez mądrości.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie


Pewna dobra kobieta, zapytana, gdy była chora, czy chce żyć, czy umrzeć, odpowiedziała: „Niech będzie tak, jak się Bogu podoba”. „Ale”, powiedziała pewna osoba, która znajdowała się obok niej: „jeśli Bóg chciałby, abyś to ty zadecydowała, to co byś wybrała?” — Zaiste — rzekła — gdyby Bóg zwrócił się z tym do mnie, to ja bym odpowiedziała tak jak poprzednio i ponownie oddała tę sprawę w Jego ręce. — Postawa duszy tej kobiety była unikalna w dobrym słowa tego znaczeniu. Cóż, powiada dusza pełna łaski Bożej, ambitny człowiek oddaje się zaszczytom, ale ja oddaję się Tobie Panie Bożezmysłowa osoba oddaje się swoim przyjemnościom, ale ja oddaję się Tobie; chciwiec oddaje się swoim sakiewkom, ale ja oddaję się Tobie; rozpustnik oddaje się swoim pożądliwościom, ale ja się oddaję Tobie; pijak oddaje się kielichom, ale ja oddaję się Tobie; papista oddaje się swoim posągom i obrazom, a ja oddaję się Tobie; Turek poddaje się swojemu Mahometowi, a ja poddaję się Tobie; heretyk oddaje się swoim heretyckim poglądom, ale ja się oddaję Tobie. „Panie, nałóż na mnie brzemię, jakie chcesz, tylko niechaj Twe wieczne ramiona będą pode mną” [Luter]. Uderz, Panie, uderz i nie oszczędzaj, bo znajduję się w granicach Twojej woli, nauczyłem się mówić amen Twojemu amen; interesujesz się mną bardziej niż ja sobą samym, dlatego oddaję się Tobie, chcę  być do Twojej dyspozycji i jestem gotów przyjąć do swego wnętrza wszystko to co odciśniesz swoją pieczęcią we mnie. O błogosławiony Panie! czyż nie powtarzałeś mi raz za razem, jak niegdyś król? Izraela rzekł do króla Syrii: „Twój jestem ja i wszystko, co mam” (1 Krl 20:4 UBG).  ,,Jestem twój, o duszo, aby cię zbawić, moje miłosierdzie jest twoje, aby ci przebaczyć; moja krew jest twoją, aby cię oczyścić; moje zasługi są twoje, aby cię usprawiedliwić; moja sprawiedliwość jest twoją, aby cię nią przyodziać; mój Duch jest twoim, aby cię prowadzić; moja łaska jest Twoją, aby cię wzbogacić; a moja chwała jest twoją, aby cię wynagrodzić”; dlatego dusza obdarzona Bożą łaską, nie może nie zrezygnować z siebie samej dla Boga. ,,Panie oto jestem, czyń ze mną, co w Twoich oczach wydaje się dobre. Wiem, że najlepszym sposobem na wypełnianie własnej woli jest poddanie się Twojej woli i powiedzenie amen Twojemu amen”.        

Tomasz Brooks (1608-1680)

Artykuły Chrześcijańskie

“Jakakolwiek zasada, która przysłania wzorzec sprawiedliwego życia, może być uznana jako morderca świętości. Jest to subtelny sposób szatana aby zadziwić Chrześcijańskiego podróżnika. Jeżeli uda mu się tak zmęczyć świętego swoim Przewodnikiem, że odrzuci Go, to niedługo zbłądzi z niebiańskiej drogi i wejdzie na drogę do piekła. Apostoł mówi nam o pokoleniu, które obiecując sobie wolność jest ‘niewolnikami zepsucia’ (II Piotra 2:19). Ludzie, którzy zsuwają jarzmo Bożego przykazania pod pozorem wolności, wkrótce uginają się pod ciężarem o wiele gorszego brzemienia – ciężkiego jarzma grzechu.”

William Gurnall (1658)