Artykuły Chrześcijańskie

Panowie i Przyjaciele, macie swoje życie w swoich rękach(…)

Po pierwsze, nawiążcie i zachowajcie społeczność z Bogiem. Wasza siła, by stać, i by wytrzymać wszystkie ataki zależy od waszej społeczności z Bogiem. Społeczność z Bogiem jest tym, co sprawi, że staniecie mocno przeciwko i zatriumfujecie nad wszystkimi wrogami, trudnościami, niebezpieczeństwami i wszelkimi rodzajami śmierci.(…)

Powiedzeniem starego hrabiego Essex było, że nigdy nie bał się
walczyć – z wyjątkiem sytuacji, gdy był świadomy jakiegoś grzechu, którym
sprowokował Boga i utracił społeczność z Nim.

Podczas gdy Samson zachowywał swoją społeczność z Bogiem, żaden
wróg nie mógł się przed nim ostać, Samson kontynuował zwyciężanie,
wyruszał, tylko aby zwyciężać, i kładł trupem stos na stosach; jednakże kiedy spowodował zerwanie swojej społeczności z Bogiem,                          to szybko upadł, i to łatwo i smutno przed swoimi wrogami. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Jak wielki był ten człowiek“, że kiedy przyszedł, święci oczekiwali na Niego – Symeon i Anna nie potrafili odejść, dopóki On się nie pojawił. Aniołowie stanęli na palcach gotowi, by zniżyć się i śpiewać. „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.” Pokorni pasterze, gdy doglądali swych stad, czynili to, lecz czekali na sygnał, by pospiesznie przyjść i uwielbić Go. Mędrcy ze Wschodu zapomnieli o zmęczeniu długą podróżą, tak, że mogli położyć swe złoto i kadzidło u Jego stóp.                „Jak wielki był ten człowiek” kiedy będąc urodzonym i położonym w żłobie, cała ziemia została poruszona poprzez Jego pojawienie się.

Charles Spurgeon

Artykuły Chrześcijańskie

Na pustyni znajdujesz Boga początków, a nie Boga dokonań czy upiększeń. Aby dobrze zrozumieć: znajdziesz Boga Stwórcę, a nie dekoratora.

Sądziłem przez długi czas, że modlitwa jest pewnego rodzaju kosmetyką duchową, uporządkowaniem najlepszej części mojego jestestwa. Myślałem, że wyjdę z niej przypudrowany kontemplacją, natłuszczony dobrymi uczuciami, pokryty pyłem światła nadprzyrodzonego. Trochę lepszy, trochę pokorniejszy, posłuszniejszy, czystszy, wrażliwszy, szlachetniejszy. Trochę bardziej chrześcijański z twarzą oczyszczoną z wad a więc sympatyczniejszy dla innych.

Zrozumiałem tymczasem, że prawdziwa modlitwa nie ma nigdy charakteru retuszu, politury, odrestaurowania. czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości— Psalm 111:10 Byłoby to naprawdę dziwne, gdyby było inaczej. Jeżeli w ogóle wierzymy w Boga Stwórcę, Dawcę każdego dobrego daru i jeżeli wierzymy, że jest to Jego życzeniem, aby ludzie uznawali Jego autorytet i poddawali się pod Jego prowadzenie, to musimy wierzyć, że On będzie dawał Swoje najlepsze dary, szczególnie takie jak dar mądrości tym, którzy poddają się Jego autorytetowi i pragną się Jemu podobać. Założenie, że ten dar jest tak samo udzielany bezbożnym jak i wszystkim innym sugeruje, że Bóg nie bierze pod uwagę żadnych moralnych różnic i że nie jest to symbolem Jego satysfakcji, żeby udzielać tego daru tym, którzy chcą Mu szczerze służyć. On niewątpliwie udziela wielu darów bezbożnym na jakiś czas po to, aby ich prowadzić do upamiętania, kiedy doświadczają Jego dobroci. Ale Jego najlepsze dary są udzielane po, a nie przed ich upamiętaniem.

Czy można zatem powiedzieć, że niereligijny świat jest bez mądrości? Czy nie ma on takich ludzi jak Arystoteles, Sokrates, Tycjusz, Goethe, Gibbon? Musimy zrozumieć co to jest mądrość. Mądrość to nie jest jakaś ilość wiedzy. Odpowiednia wiedza jest nieodzowna dla mądrości. Człowiek, który nie ma wiedzy odpowiedniej dla swojej pozycji, który nie zna siebie w relacji do Boga i innych ludzi, który jest źle poinformowany w odniesieniu do swoich obowiązków, niebezpieczeństw, konieczności, choćby napisał wiele książek o najbardziej egzaltowanym charakterze, to jednak musi być określony jako człowiek bez mądrości.

czytaj dalej

Artykuły Chrześcijańskie


Pewna dobra kobieta, zapytana, gdy była chora, czy chce żyć, czy umrzeć, odpowiedziała: „Niech będzie tak, jak się Bogu podoba”. „Ale”, powiedziała pewna osoba, która znajdowała się obok niej: „jeśli Bóg chciałby, abyś to ty zadecydowała, to co byś wybrała?” — Zaiste — rzekła — gdyby Bóg zwrócił się z tym do mnie, to ja bym odpowiedziała tak jak poprzednio i ponownie oddała tę sprawę w Jego ręce. — Postawa duszy tej kobiety była unikalna w dobrym słowa tego znaczeniu. Cóż, powiada dusza pełna łaski Bożej, ambitny człowiek oddaje się zaszczytom, ale ja oddaję się Tobie Panie Bożezmysłowa osoba oddaje się swoim przyjemnościom, ale ja oddaję się Tobie; chciwiec oddaje się swoim sakiewkom, ale ja oddaję się Tobie; rozpustnik oddaje się swoim pożądliwościom, ale ja się oddaję Tobie; pijak oddaje się kielichom, ale ja oddaję się Tobie; papista oddaje się swoim posągom i obrazom, a ja oddaję się Tobie; Turek poddaje się swojemu Mahometowi, a ja poddaję się Tobie; heretyk oddaje się swoim heretyckim poglądom, ale ja się oddaję Tobie. „Panie, nałóż na mnie brzemię, jakie chcesz, tylko niechaj Twe wieczne ramiona będą pode mną” [Luter]. Uderz, Panie, uderz i nie oszczędzaj, bo znajduję się w granicach Twojej woli, nauczyłem się mówić amen Twojemu amen; interesujesz się mną bardziej niż ja sobą samym, dlatego oddaję się Tobie, chcę  być do Twojej dyspozycji i jestem gotów przyjąć do swego wnętrza wszystko to co odciśniesz swoją pieczęcią we mnie. O błogosławiony Panie! czyż nie powtarzałeś mi raz za razem, jak niegdyś król? Izraela rzekł do króla Syrii: „Twój jestem ja i wszystko, co mam” (1 Krl 20:4 UBG).  ,,Jestem twój, o duszo, aby cię zbawić, moje miłosierdzie jest twoje, aby ci przebaczyć; moja krew jest twoją, aby cię oczyścić; moje zasługi są twoje, aby cię usprawiedliwić; moja sprawiedliwość jest twoją, aby cię nią przyodziać; mój Duch jest twoim, aby cię prowadzić; moja łaska jest Twoją, aby cię wzbogacić; a moja chwała jest twoją, aby cię wynagrodzić”; dlatego dusza obdarzona Bożą łaską, nie może nie zrezygnować z siebie samej dla Boga. ,,Panie oto jestem, czyń ze mną, co w Twoich oczach wydaje się dobre. Wiem, że najlepszym sposobem na wypełnianie własnej woli jest poddanie się Twojej woli i powiedzenie amen Twojemu amen”.        

Tomasz Brooks (1608-1680)

Artykuły Chrześcijańskie

“Jakakolwiek zasada, która przysłania wzorzec sprawiedliwego życia, może być uznana jako morderca świętości. Jest to subtelny sposób szatana aby zadziwić Chrześcijańskiego podróżnika. Jeżeli uda mu się tak zmęczyć świętego swoim Przewodnikiem, że odrzuci Go, to niedługo zbłądzi z niebiańskiej drogi i wejdzie na drogę do piekła. Apostoł mówi nam o pokoleniu, które obiecując sobie wolność jest ‘niewolnikami zepsucia’ (II Piotra 2:19). Ludzie, którzy zsuwają jarzmo Bożego przykazania pod pozorem wolności, wkrótce uginają się pod ciężarem o wiele gorszego brzemienia – ciężkiego jarzma grzechu.”

William Gurnall (1658)

Artykuły Chrześcijańskie

“W Krzyżu jest zbawienie; w Krzyżu jest życie; w Krzyżu jest ochrona przed wrogami. W Krzyżu jest wyrażenie niebiańskiej słodyczy; w Krzyżu jest siła umysłu; w Krzyżu jest radość Ducha. W Krzyżu jest wielkość cnoty; w Krzyżu jest doskonałość uświęcenia. Poza Krzyżem nie na zdrowia duszy ani nadziei wiecznego życia. Weź więc swój krzyż i naśladuj Jezusa, a przejdziesz do życia wiecznego. On przeszedł przed tobą niosąc swój krzyż i umarł za ciebie na tym krzyżu, abyś ty również mógł nieść swój krzyż i chętnie umrzeć na Krzyżu. Bo jeżeli umrzesz z Nim, będziesz również z Nim żył; jeżeli jesteś uczestnikiem Jego cierpienia, to będziesz również uczestnikiem Jego chwały.”

Thomas a Kempis (1418)

Artykuły Chrześcijańskie

“Ten, kto usługuje w Duchu, prezentuje Chrystusa zawsze jako jedyna rzecz, którą chce osiągnąć i utrzymać. Przedstawia Go jako źródło wszelkiej radości dla serca w Jego własnym bezchmurnym świetle, również w tym okresie doświadczeń i zła. Pokazuje i podkreśla, że nie brakuje mocy do niczego, kiedy człowiek trwa w świadomej społeczności z Nim. Przedstawia człowiekowi żywy kontrast, polegający na tym, że z jednej strony osądza i potępia własne drogi i uczucia człowieka, a z drugiej strony z radością zachwyca go naturą Tego, który go umiłował i oddał Siebie Samego za niego; i ta natura — nowa natura – jest promowana i odżywiana przez każde spojrzenie na Chrystusa.”

J.B. Stoney (1814-1897)

Artykuły Chrześcijańskie

 

‘To co liczy się przed Bogiem to nie twoje uparte trzymanie się swojego zrozumienia tego jak powinien wyglądać święty, ale twoje prawdziwe relacje z Jezusem Chrystusem i twoje oddanie się Jemu bez względu na to czy jesteś zdrowy, czy chory. Chrześcijańska doskonałość nie jest, i nigdy nie będzie, ludzką doskonałością. Chrześcijańska doskonałość jest doskonałością wynikającą z relacji z Bogiem, która ukazuje się sama pośród niedoskonałości ludzkiego życia … Jestem wezwany by żyć w doskonałej relacji z Bogiem, tak, aby moje życie sprawiało, że serca innych ludzi będą szukały Boga, a nie podziwiały mnie samego. Myśli o mnie samym przeszkadzają w mojej użyteczności dla Boga. Bóg nie chce wydoskonalić mnie abym był numerem pokazowym w Jego salonie. On doprowadza mnie do miejsca, w którym będzie mógł mnie użyć. Pozwól aby On zrobił to co chce.”

Oswald Chambers (1915)

Artykuły Chrześcijańskie

“Możemy efektywnie służyć Chrystusowi tylko wtedy, gdy radujemy się Nim. Wtedy, gdy serce spoczywa na Jego potężnej miłości, ręce wykonują najlepsza służbę dla Niego. Nikt też nie może przedstawiać Chrystusa z namaszczeniem, świeżością i mocą innym, jeżeli nie będzie karmił się Chrystusem w skrytości swojej duszy. To prawda, że ktoś może wygłosić kazanie, wykład, wypowiadać modlitwy, napisać książkę i przejść całą rutynę zewnętrznej służby, a jednak nie przedstawiać Chrystusa. Człowiek, który chce prezentować Chrystusa innym, musi sam być zajęty Chrystusem.”

CU .Mackintosh (1858)