Artykuły Chrześcijańskie

Początek poznania

Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.

– Przypow. Sal. 1:7.

Wstęp przedstawia cel tej Księgi Mądrości. Księga ta rozpoczyna się od szlachetnego zdania.„Nie ma”—jak to zauważył biskup Patrick — „takiej mądrej instrukcji w żadnej z ich ksiąg (mowa o pogańskich etykach), jaka jest w księgach Salomona, gdzie podaje on podstawę wszelkiej mądrości.”

Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Tak też powiedział Job (Joba 28:28). Tak samo powiedział ojciec mądrego człowieka (Psalm 111:10).

To stwierdzenie ma taką wagę, że Salomon to powtarza. Po przeanalizowaniu wszystkiego i zbadaniu dokładnie wszystkich źródeł poznania, jego konkluzja dotycząca całości jest taka: że bojaźń Boża w praktycznym doświadczeniu „jest całością człowieka” (Kazn. Sal. 12:13; porównaj Joba 28:12-14 i 28)—cały jego obowiązek; całe jego szczęście; jego pierwsza lekcja i ostatnia.

Tak więc, kiedy ma nam przekazać instrukcje z ust Boga, rozpoczyna od początku, od najważniejszej części. Wszelka mądrość pogańska jest tylko głupstwem. Ze wszelkiego poznania, poznanie Boga jest najważniejsze. Nie ma prawdziwego poznania bez pobożności (porównaj 5 Mojż. 4:6,7).

Ale co to jest bojaźń Pana? Jest to taki szacunek z miłością, poprzez który dziecko Boże podchodzi z uniżeniem i ostrożnością do prawa swojego Ojca.

Jego gniew jest tak gorzki, a jego miłość tak słodka, że z tego wynika gorące pragnienie, aby się jemu podobać, a ze względu na niebezpieczeństwo niedociągnięć z powodu własnej słabości            i pokus – święta czujność i bojaźń, aby nie zgrzeszyć przeciwko Niemu” (Hebr. 12:28,29). To dotyczy każdego doświadczenia umysłu, każdego celu w życiu (Przyp. Sal. 23:17).

Najstarszy biegły w boskiej szkole stara się o bardziej doskonałe kształtowanie poprzezJego Ducha. Pobożny rodzic prowadzi swoją rodzinę pod Jego wpływ I (1 Mojż. 18:19; Efezjan 6:4).

Chrześcijański nauczyciel szanuje to jako początek, głowę wszelkiego poznania, które uświęca koniec i zachowuje go od najbardziej subtelnych pokus. Dlaczego więc tłumy wokół nas pogardzają mądrością i pouczeniem? Ponieważ początek mądrości—bojaźń Boża—nie stoi przed ich oczami (Psalm 36:2).

Nie znają jej wartości. Szydzą z jej obowiązku.

Mogą się uważać za mądrych we własnych oczach, ale tutaj Bóg im daje właściwe imię. Muszą być głupimi, jeżeli odrzucają takie błogosławieństwo (Jeremiasz 8:9);biegną w świadomą ruinę (Przyp. Sal. 1:22,24-32; porównaj 1 Sam 2:25; 1 Królewska 12:13;Jeremiasz 36:22-32); cenią bardziej pracę, niż pokutę (Przyp.Sal. 5:12,13;29:1). Dobry Panie!
Niech twoja dziecięca bojaźń będzie moją mądrością, moim bezpieczeństwem, moim szczęściem!

Charles Bridges (1846)

3.8 4 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x