Artykuły Chrześcijańskie

Chrystus jest wszystkim

Nadchodzi czas, kiedy grzech będzie wyrzucony ze świata. Bezbożność nie będzie zawsze kwitła – Szatan nie będzie zawsze panował, – Stworzenie nie będzie zawsze wzdychać pod ciężarem. Nastanie czas odnowienia wszystkiego. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, w których mieszka sprawiedliwość, a ziemia będzie pełna poznania Pana, tak, jak wody wypełniają morze (Rzymian 8:22; Dz. Ap. 3:21; 2 Piotra 3:13; Izajasz 11:9).

A gdzie wtedy będzie Chrystus? A co będzie robił?

Chrystus będzie Królem. Powróci na ziemię i wszystko odnowi. Zstąpi na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą i wszystkie królestwa świata staną się jego królestwem. Poganie będą mu dani, jako dziedzictwo, a najdalsze krańce ziemi jako posiadłość.

Przed nim ugnie się wszelkie kolano, a każdy język wyzna, że On jest Panem. Jego panowanie będzie panowaniem wiecznym, które nie przeminie, a jego Królestwo nie będzie zniszczone (Mateusz 24:30; Objawienie 11:15; Psalm 2:8; Filipian 2:10-11; Daniel 7:14).

Nadchodzi dzień, w którym będą osądzeni wszyscy ludzie. Morze wyda umarłych, którzy się w nim znaleźli, a śmierć i piekło wydają swoich umarłych. Wszyscy, którzy śpią w grobach, obudzą się i powstaną, aby byli sądzeni według ich uczynków (Objawienie 20:13; Daniel 12:2). A gdzie będzie wtedy Chrystus?

Chrystus będzie Sędzią. ‘Ojciec oddał wszelki sąd Synowi’ – Kiedy przyjdzie Syn człowieczy w swojej chwale, zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i oddzieli ich tak, jak pasterz oddziela owce od kozłów’ – ’Musimy wszyscy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za swoje uczynki dokonane w ciele, dobre czy złe’ (Jan 5:22; Mateusz 25:32; 2 Kor. 5:10).

Jeżeli któryś czytelnik tej publikacji myśli niewiele o Chrystusie, to niech się dowie dzisiaj, że jest bardzo niepodobny do Boga! Myślisz inaczej niż Bóg. Myślisz, że wystarczy, aby oddać Chrystusowi troszkę czci – troszkę szacunku troszkę uwagi. Ale we wszystkich wiecznych radach Boga Ojca, w stworzeniu, odkupieniu, odnowieniu i sądzie – w tych wszystkich Chrystus jest „wszystkim.” Na pewno uczynimy dobrze, jeżeli weźmiemy to pod uwagę. Na pewno nie zostało to napisane na daremno: „Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał” (Jana 5:23).

J.C. Ryle (1883).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x