Wyznanie droga do przebaczenia

Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia” – Psalm 51:1a

W wersecie tym znajduje się klucz do Psalmu 51. Podczas tego długiego okresu, przed tym, zanim został doprowadzony do upokorzenia przez Ducha Boga, Dawid nie mógł modlić się tymi prostymi słowami. Tylko ten, komu sam Bóg uświadomił grzech, jest w miejscu, które pozwala mu użyć tych słów w modlitwie z całego jego serca. Tylko ten, kto modli się tymi słowami z serca, może prawdziwie te słowa zrozumieć. Dawid nauczył się modlić tymi słowami na kolanach ze złamanym sercem, w gorzkim smutku za swój grzech. Ta modlitwa do Boga musi być wypowiedziana na kolanach i z pokorą. Wtedy może ona stać się dla nas błogosławieństwem oraz możemy uczynić ten psalm naszym własnym.

Jest miłosierdzie u Boga

„Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy wierzyć, że jest miłosierdzie u Boga. Największym cudem Jego doskonałej istoty jest to, że u Boga jest miłosierdzie.

Tu, na ziemi, nie zaprzątamy sobie głowy tym wielkim cudem Bożego miłosierdzia. Jednakże w Niebie, ludzie są ukorzeni samą myślą o tym i nigdy nie przestają czcić i dziękować Bogu za Jego miłosierdzie. Bóg jest tam znany jako Święty, oraz że przychodzi przeciwko grzechowi jako ogień trawiący. W Niebie, grzech jest znany z tego, czym w istocie jest – haniebnym odrzuceniem Doskonałego, Jego prawa i miłości. Jest to wiadome, że człowiek zasługuje na odrzucenie przez Boga. Przeto chwała ta jest widziana dzięki temu Bożemu miłosierdziu. Aniołowie nie rozumieją, jak mógł mieć On współczucie dla naszego upadłego rodzaju, oraz że On sam chciał zapłacić okup za nasz grzech za cenę krwi swojego własnego Syna. Idea o tym, że On gorąco pragnie bezbożnych, wszystko im przebacza i przyjmuje ich jako Jego dzieci jest tak wielka, że aniołowie nie potrafią tak wielkiego miłosierdzia uargumentować. Dawid słyszał, że u Boga jest miłosierdzie i dlatego dąży do Niego z tą modlitwą. My także musimy spróbować zrozumieć i uwierzyć, że jest miłosierdzie u Boga.

Potrzebujemy Bożego miłosierdzia

„Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy też czuć, że potrzebujemy miłosierdzia. Miłosierdzie jest czymś, co jest zupełnie niezasłużone. Dawid czuje, że jego grzech jest tak haniebny. Czyni go on winnym w oczach świętego Boga i zasługującym na potępienie. Bóg nie jest jedynym, który go potępia. On potępia sam siebie. Zdaje sobie sprawę, że całkowicie zasługuje na osąd Boży. Jego grzech ukazuje, do jakiego stopnia odstąpił od Boga mimo wszystkich dobrodziejstw Bożych względem niego. Wie, że miłosierdzie byłoby cudowne gdyby został poczytany za godnego uczynienia go przyjacielem Boga. Tak, prawdziwa osoba mająca sprawę do Boga czuje, że potrzebuje miłosierdzia. Nic oprócz darmowej łaski nie może być jego nadzieją.

Musimy szukać Bożego miłosierdzia

Zmiłuj się nade mną, Boże.” Musimy pragnąć miłosierdzia, abyśmy byli dla Niego widoczni. Dawid wie, że jest miłosierdzie. Czuje, że potrzebuje miłosierdzia. Nie jest to jednak wystarczające. Chce, żeby Bóg mu ukazał, że Jego miłosierdzie jest zamierzone dla niego. Wie, że okazanie miłosierdzia musi być osobistym działaniem Boga wobec każdej osoby. „Wiem, że Bóg jest litościwy” – wykrzykuje. „Fakt, że jest miłosierdzie dla każdego nie zadowala mnie. Potrzebuję wiedzieć, że Bóg jest litościwy dla mnie. Bądź dla mnie litościwy, o, Boże miłosierdzia.”

To gorące pragnienie miłosierdzia jest w zgodzie z tym, co Słowo Boże uczy nas o tych zagadnieniach. To Słowo zawsze mówi o znajdowaniu miłosierdzia, uzyskaniu miłosierdzia, otrzymaniu miłosierdzia, uczestniczeniu w miłosierdziu oraz posiadaniu miłosierdzia. Z Bożej strony, jest to nazywane ofiarowaniem miłosierdzia, okazaniem miłosierdzia. Grzech jest osobistą obrazą popełnioną przeciwko Bogu. Nawrócenie jest przyjściem do Boga, żeby otrzymać od Niego odkupienie, tak aby On mógł okazać nam miłosierdzie przez zabranie grzechu.

Wielu ludzi ma mylne myśli o Bożym miłosierdziu. Dodają sobie otuchy z myślą, że Bóg jest miłosierny. Nie mają, jednakże, żadnego pojęcia że Ten chce osobiście na nich wpłynąć. Miłosierdzie musi być im dane przez Boga i musi być doświadczone w duszy. Zapominają, że występuje praca, którą miłosierdzie robi dla duszy. Zapominają, że Bóg jest Sprawiedliwym, jak również Miłosiernym. Zanim Jego sprawiedliwość może uwolnić pojedynczą duszę, Jego święte prawo musi zostać spełnione. Grzesznik musi uczestniczyć w sprawiedliwości Chrystusa oraz Bożym zwolnieniu. Nawet ze słowem miłosierdzia na ich ustach wielu podąża dalej ku spotkaniu zniszczenia. Nie dzieje się to dlatego, ponieważ nie ma dla niego miłosierdzia u Boga , ale ponieważ nigdy osobiście nie doświadczył pracy doskonałej łaski.

Przejrzyjmy te myśli odnośnie miłosierdzia. Po pierwsze, pamiętaj, że jest miłosierdzie u Boga. Pozwól swojej duszy być wypełnioną myślą, że u Boga jest miłosierdzie, i że największą radością Jego serca jest okazać miłosierdzie. Ponadto, potrzebujesz miłosierdzia. Bez miłosierdzia będziesz wiecznie nieszczęśliwy. Szczególnie pamiętaj, że musisz mieć osobiste doświadczenie tego miłosierdzia. Musisz mieć miłosierdzie. Bez tego nie możesz spocząć w zadowoleniu. Bóg musi coś dla ciebie zrobić. On musi okazać ci miłosierdzie. Niech wielkie miłosierdzie Boga i twoja wielka nędza będą tymi dwoma argumentami, które spowodują w tobie wypowiadanie tej modlitwy bardziej poważnie. Módl się – „zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia”, dopóki nie otrzymasz miłosierdzia.

Wyznanie droga do przebaczenia

Przewodnikowi chóru, psalm Dawida

Księgę Psalmów można określić jako Miejsce Najświętsze. Jest to Miejsce Święte biblijnego sanktuarium. Pozostała część Biblii przekazuje nam Boże zalecenia do stosowania na drodze przybliżania się do Niego. W Psalmach, z kolei, Bóg otwiera drzwi Swego tajemnego miejsca przebywania. Ukazuje nam, jak Jego wierzący przychodzą do Niego, rozmawiają z Nim oraz cieszą się społecznością z Nim. Widzimy tam tron łaski, otoczony ubiegającymi się o Jego reakcję. Uczymy tam się modlić. Łaska Boga jest tam ujawniana w najwspanialszy sposób.

Modlenie się słowami Boga

Podobnież, Księga Psalmów jest jak najniższy rocznik w przedszkolu. W starszych grupach nauczyciel mówi dzieciom, czego muszą się nauczyć. Wiedzą, jak pracować niezależnie i tylko niekiedy potrzebują jego pomocy. Ale co do najmłodszych, uczących się abecadła, potrzeba innej metody. Każda litera musi być wypowiedziana i im podyktowana. Nauczyciel musi „włożyć” dźwięki za nich do ich ust, dopóki ich nie poznają i nie nauczą się wysławiać. Oto sposób, w jaki Bóg komunikuje się z nami w Psalmach. Ukazuje się On jako Wierny, bliższy nam niż w jakiejkolwiek innej części Biblii. Daje nam własne słowa, których potrzebujemy, aby do Niego przyjść. Jest świadomy, że nie wiemy, jak się modlić. Zatem, przychodzi i oznajmia nam, o co powinniśmy się modlić. Kiedy wypowiadamy Jego słowa, pragnieniem jest je zrozumieć, po to abyśmy mogli doznać i modlić się tak, jak On je wyraził. Wtedy, udziela On nam swojego błogosławieństwa, a Jego Duch sprawia, że te słowa stają się w naszych duszach żywe i skuteczne. W tych drogocennych Psalmach, sam Boży Duch Święty uczy nas modlić się.

Modlitwy zaspokajające nasze potrzeby

Księga ta stanie ci się bardziej drogocenna, kiedy rozważysz sposób, w jaki Pan Bóg podyktował te słowa, po to abyś potrafił się nimi modlić. Czy posłał On wskazania z Nieba odnośnie modlitwy, jak gdyby je dla nas stamtąd narzucił? Gdyby tak było, to nie byłyby one rzeczywiście ludzkie, ani nie byłyby stosowne do naszego ziemskiego położenia. Duch Święty nauczył nas mówić językiem ludzi, za pomocą odczuć ludzi i z serca ludzi. Pan użył ludzi z namiętnościami jak nasze oraz takich grzeszników, jakimi my jesteśmy, którzy doświadczyli każdego możliwego stanu ludzkiej potrzeby i boleści.

Bóg nauczył tych ludzi przez swego Świętego Ducha wymawiać te modlitwy i angażować się do ich spisania. Teraz, podsuwa je nam jako modlitewnik dostosowany do naszych potrzeb. Istotnie, są dostosowane do naszych potrzeb, ponieważ pochodzą od Ducha Świętego. Są zatem Boskie. Są, jednak, tak samo ludzkie, ponieważ pochodzą od tych, którzy są z krwi i kości oraz w każdym przypadku jak my. Z tego powodu, Psalmy są drogocenne dla grzeszników, którzy są przejęci swoim zbawieniem. Staną się drogocenne także dla ciebie, jeśli żarliwie zapragniesz wyczekiwać Boga.

W innych księgach biblijnych dużo mówi się o grzechu i nawróceniu oraz o zmaganiu wierzących. W Księdze Psalmów, natomiast, można ujrzeć i usłyszeć, w istocie, samych wiernych – posiadasz klucz do ich wewnętrznej komory. Można ich ujrzeć podczas swojej społeczności z Bogiem. Słyszysz, jak wyznają grzechy i proszą o przebaczenie. Możesz zobaczyć, jak chwalą oni Boga za Jego łaskę i wylewają swoje serce przed Nim. Możesz uklęknąć i pomodlić się z nimi. Twoje serce będzie rozpalone przez ich żal za grzechy i wiarę.

Będąc samymi z Bogiem w świetle Jego obecności, autorzy Psalmów położyli przed Nim całe swoje życie. Tak jak patrząc w lustro, możesz zobaczyć swoje życie odzwierciedlone w troskach, problemach i radościach wyrażonych w Psalmach. Możesz ujrzeć ukryte zmaganie pochodzące z poczucia winy, jak również z nawrócenia i wiary. Możesz zobaczyć, jak to jest rozumieć duszę, nad którą Bóg pracuje.

Nigdy nie zrozumiesz grzechu, w szczególności twojego, dopóki nie nauczysz się zgadzać z dogłębnym wyznaniem autorów Psalmów. Jeśli nauczyłeś się już oddawać chwałę i dzięki wraz z autorami Psalmów, nauczysz się rozradowywać w Bogu i wielce cieszyć w Jego łasce.

Z tego powodu poszukiwacze zbawienia od zawsze kochali Psalmy. Z tego powodu wielu z najwybitniejszych świętych Bożych mawiało, że Księga Psalmów stawała się dla nich tym bardziej drogocenna, im dłużej z niej korzystali.

Pomyśl o Synu Bożym. Nauczył nas, żebyśmy korzystali z Psalmów i uświęcił je dla nas. Kiedy był w najcięższym ucisku Swego zmagania, zawołał – „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (Mateusza 27:46). Czy te słowa z Psalmu 22 zostały napisane, aby odpowiedzieć na Jego stan? Kiedy konał, zawołał – „Ojcze, w Twoje ręce powierzam mego ducha” (Łukasza 23:46). Czy nie było to słowo z Psalmu 31, 5 wersetu? Jeśli Chrystus Jezus potrzebował tych słów Psalmów dla pociechy i umocnienia siebie w modlitwie do Jego Ojca, to o ile, tym bardziej, musisz ty i ja używać tych Boskich modlitw, żebyśmy poprawnie przybliżyli się do Boga.

Modląc się z psalmistą

Błogosławieństwa, które pochodzą od tych słów, są obfite. „Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu” (Rzymian 10:8). Za każdym razem gdy wybieramy Boże słowa i wyrażamy je, przygotowana jest dla Słowa droga, aby dostało się ono z ust do serca. Przez usta Słowo trafia do serca. Zobaczysz, że owe słowa Boga są żyjącymi nasionami, które kiełkują, wypuszczają korzenie, wzbijają się ku górze oraz przynoszą owoc. Twoje serce jest glebą. Wszystko, co musisz zrobić, to ją otworzyć. Wtedy pojmiesz, że to Słowo Boga, które potężnie działa w wierzącym.

Zachęcam cię, żebyś rozważył ze mną Psalm 51. Nauczmy się razem modlić tym psalmem. Pomyślmy o nim werset po wersecie. Naucz się go na pamięć i przyjmij do swego ducha, a wtedy wypowiedz je przed Bogiem na kolanach. Dla Dawida, psalm ten był wyjściem z głębin grzechu do radości przebaczenia. To była jego droga do obfitego doświadczenia Bożej łaski. Także mnie i ciebie może do tego błogosławieństwa wprowadzić ten psalm. Nauczy cię, że wyznanie jest drogą, która prowadzi do prawdziwego przebaczenia. Przygotuj się na naukę na pamięć i modlitwę tym psalmem. Błogosławieństwa, jakie ci przyniesie, są poza twoim obecnym zrozumieniem.