Artykuły Chrześcijańskie

Słyszysz? – Biją zegary…
Biją we wszystkich miastach,
Żegnają tak Rok Stary.
Dochodzi już dwunasta…

Dziś czarów noc,
Noc dziwna, tajemnicza.
Jakaś nieziemska moc,
Dni ludzkie dziś przelicza
I wolniusieńko przewraca
Znów jedną kartę życia.

Słyszysz? – Biją zegary…
Ostatni raz biją może…
Może miniony Rok Stary
Zakończy rachunki Boże.

Może czas łaski się kończy
Z ostatnim zegarów echem;
I zaczną się sądy Boże
Nad światem, nad człowiekiem.

Słyszysz? – Biją zegary…
Więc zajrzyj do swej duszy,
Bo wielu, wielu ludzi
Zegarów już nie usłyszy.

Artykuły Chrześcijańskie

Krzyż musi być naszą jedyną ucieczką. Sam krzyż musi być jedyną atrakrakcją dla nas, czymś czym  się chlubimy, co odrużnia nas od świata.
To co uważamy za najpiękniejsze i najlepsze na ziemi nie liczy się w Niebie. Kwiaty, wiersze, muzyka obrazy. Są piękne, ale nie mogą podnieść duszy ponad ziemię, do której należą. Jezus nie potrzebuje innego człowieka lub siły, by pociągnąć ludzi do Siebie. Nie liczy się, co ich pociągnie, ale kto. On powiedział, “A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.” (Jan 12:32). Nie do nas usługujących, nie do budynków, nie do organizacji religijnych, ugrupowań kościelnych, ale “do mnie”. Musimy głosić osobę – Jezusa Ukrzyżowanego, nie politykę, nie zasa­dy, nie ruchy religijne, ale Mistrza, nie wyznanie, ale Chrystusa, nie system, ale Zbawiciela. Musi być ofiara z krwi bez dodatków i ludzkiej oprawy. Zbawienie jest Bożym dziełem bez dodatków ludzkich. Któż może dodać jedną kreskę do Bożego planu zbawienia przez ofiarę.
czytaj dalej